ครม. เห็นชอบ กม. เลือกตั้งท้องถิ่น 6 ฉบับ คาด เสร็จสิ้น พ.ย.นี้

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เห็นชอบกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่น 6 ฉบับ ซึ่งคาดว่า การเลือกตั้งท้องถิ่นจะเกิดขึ้น หลังการเลือกตั้งใหญ่ 90 วัน โดยจะจัดเลือกตั้ง 40 จังหวัด แบบไม่เปลี่ยนแปลงเขตเลือกตั้งก่อน

ครม.ไฟเขียวกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่น 6ฉบับ ระยะเวลาห่างระดับชาติ 90วัน

ที่ประชุม ครม.เห็นชอบกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่น6ฉบับ คาดเลือกตั้งท้องถิ่นเกิดขึ้นหลังเลือกตั้งใหญ่ 90วัน โดยจัดเลือกตั้ง40จังหวัด ที่ไม่เปลี่ยนแปลงเขตเลือกตั้งก่อน

“อนุพงษ์” เผยถ้ากฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นพร้อม ก็จัดการเลือกตั้งได้ทันที

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ย้ำว่า หากกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นมีความพร้อม และอยู่ในเวลาที่เหมาะสม ก็สามารถดำเนินการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นได้

มท.1 เชื่อเลือกตั้งท้องถิ่นปลายปี ก่อนเลือกตั้งระดับประเทศ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเชื่อหากกฤษฎีการ่างกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่น 6 ฉบับเสร็จสิ้น จะสามารถวางกรอบการเลือกตั้งได้ภายใน 45 วัน ก่อนการเลือกตั้งระดับประเทศ