น่ารักแถมไอเดียดี! แฟชั่นโชว์ชุดรีไซด์เคิล ฝีมือ นร.เทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต!

ครูนักเรียนช่วยกันประดิษฐ์ชุดจากสิ่งของเหลือใช้ นำไปจัดแฟชั่นโชว์ประกวดในท้ายสัปดาวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

[คลิป] เวียร์ นำทีมหนุ่มหล่อ ก็อต – ตี๋ – เต้ แฟชั่นโชว์ ZEN EXPERIENCE

หนุ่มหล่ออย่าง เวียร์ , ก็อต , ตี๋ , เต้ แทคทีมแฟชั่นโชว์สุดแนวของ ZEN EXPERIENCE THE NEW MEN & UNISEX