ระวัง! เศษอาหารและมูลสัตว์แหล่งเพาะพันธุ์แมลงวัน

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แนะ ประชาชนควรทำความสะอาดบ้านเรือน อาคาร สถานที่ต่างๆ ให้ปลอดจากแหล่งเพาะพันธุ์แมลงวัน โดยเฉพาะเศษอาหารและมูลสัตว์ เพราะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ที่แมลงวัน มักวางไข่และขยายพันธุ์มากที่สุด