เตือน 16 หมวดแท็กซี่ หมดอายุ! เห็นวิ่งแจ้งกรมขนส่งฯ จับ-ยึดทะเบียน

กรมการขนส่งทางบก เตือนงดการใช้บริการแท็กซี่สิ้นอายุ สังเกตที่หมวดอักษรรวม 16 หมวด พบเห็นวิ่งให้บริการแจ้งผู้ตรวจการ จับปรับ ยึดแผ่นป้ายทะเบียน ชี้รถเก่าเกิน 9 ปี เสี่ยงอันตราย