Breaking ข่าว

พาณิชย์ปลด “สุภัฒ” ผิดวินัยร้ายเเรง เอาผิดสูงสุด เหตุเสียภาพลักษณ์ “ไทย”

วันที่ 31 ม.ค. 60 – น.ส.วิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยผลการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณี นายสุภัฒ สงวนดีกุล อดีตรองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา ขโมยภาพวาดมูลค่า 15,000 เยน จากประเทศญี่ปุ่น ว่า คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงพิจารณาแล้วเห็นว่า การกระทำดังกล่าวเข้าข่ายความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง เนื่องจากกระทบต่อภาพลักษณ์ของข้าราชการและคนไทย จึงมีมติให้ตั้งคณะกรรมการสอบวินัยอย่างร้ายแรง เพื่อพิจารณาโทษ 2 กรณี คือ 1.ให้ออกจากราชการ หรือ 2.ไล่ออกจากราชการ

โดยหากพิจารณาการให้ออกจากราชการ นายสุภัฒจะได้รับเงินบำเหน็จบำนาญเต็มจำนวน แต่หากพิจารณาไล่ออกจากราชการ นายสุพัฒจะไม่ได้รับเงินบำเหน็จบำนาญใด ๆ ขณะเดียวกันจะจัดตั้งคณะทำงานขึ้นมาอีก 1 ชุด เพื่อพิจารณาความผิดเทียบเคียงกับระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ( ก.พ.) ซึ่งจะประกอบด้วยผู้แทนและผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานภายนอกที่ได้รับความไว้วางใจจากกระทรวงยุติธรรม โดยยืนยันว่า จะพิจารณาด้วยความเป็นธรรม และให้ได้ข้อสรุปโดยเร็วที่สุด

ล่าสุด “สถานะของนายสุภัฒ คือ บุคคลที่ถูกปลดออกจากราชการ” ซึ่งจะยังได้รับเงินบำเหน็จบำนาญเต็มจำนวน แต่หากผลการพิจารณาสอบสวนได้ข้อสรุปว่า นายสุภัฒถูกให้ออกจากราชการ ก็ต้องทำหนังสือแจ้งลาออกตามระเบียบราชการต่อไป

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. ให้สัมภาษณ์กรณีนายสุภัฒว่า เป็นเรื่องที่รัฐบาลดูแลอยู่แล้วในการบริหารราชการแผ่นดิน กรณีที่เกิดเหตุการณ์กระทรวงพาณิชย์ต้องมีหน้าที่ในการสอบสวน เท่าที่ทราบจะมีคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง รับฟังเหตุผลว่า “ทำไปเพราะอะไร?” “สาเหตุคืออะไร?” มีอะไรมากน้อยไปกว่าที่จะอยากได้สิ่งของหรือไม่ เพราะสิ่งของไม่มีราคาแล้วทำไมถึงทำ เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริง รวมถึงให้แพทย์ตรวจสอบด้วย แล้วนำความผิดกับข้อเท็จจริงที่ได้มาเข้าสู่คณะกรรมการทางวินัยก่อนลงโทษ ไม่ใช่นายกรัฐมนตรีต้องสั่งทุกเรื่อง