เด็กไทยเจ๋ง! คว้า 12 รางวัล คณิตศาสตร์โอลิมปิกที่เวียดนาม

นักเรียนไทยสุดเจ๋ง สามารถคว้า 12 รางวัล 17 เหรียญ ในการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก ระดับมัธยมศึกษา ที่เมืองฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

นักเรียนไทยได้รับรางวัลรวม 12 รางวัล 17 เหรียญ

นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดเผยว่า สพฐ. ได้ส่งนักเรียนระดับมัธยมศึกษาของไทยที่มีความสามารถด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก ระดับมัธยมศึกษา ที่เมืองฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

โดยมีนักเรียนไทยเข้าร่วมการแข่งขัน ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 6 คน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 6 คน รวมทั้งสิ้น 12 คน ซึ่งผลการแข่งขันปรากฏว่านักเรียนไทยได้รับรางวัล 1 เหรียญทอง 5 เหรียญเงิน 6 เหรียญทองแดง รวม 12 รางวัล 17 เหรียญ

การแข่งขันแบ่งเป็นประเภทบุคคลและทีม

ประเภทบุคคล

สามารถคว้าเหรียญทอง 1 เหรียญ ได้แก่ นางสาวปาณิสรา ตั้งงามสกุล จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

เหรียญเงิน 5 รางวัล จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย โรงเรียนสุราษฎร์ธานี โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) และจากโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

เหรียญทองแดง 5 รางวัล จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี  โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม โรงเรียนระยองวิทยาคม และโรงเรียนระยองวิทยาคม

ประเภททีม
เหรียญทองแดง 1 รางวัล จากโรงเรียนระยองวิทยาคม โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โรงเรียนระยองวิทยาคม โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) และจากโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

โดยการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก ระดับมัธยมศึกษา Hanoi Open Mathematics Competition (HOMC 2018) มีประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 8 ประเทศ 17 ทีม รวม 86 คน ได้แก่ ประเทศไทย จีน โปแลนด์ เมียนมา ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และเวียดนาม