“ตัวแทนเกษตรกรสวนยางสงขลา” จี้!นายก แก้ปัญหาน้ำมันแพง

ตัวแทนเกษตรกรสวนยางสงขลา ยื่นหนังสือถึงนายกฯ จี้เร่งแก้ปัญหาวิกฤติน้ำมันแพง

วันนี้(28พ.ค.)นายณัฏฐ์นัน ศรีก่อเกื้อ ตัวแทนเกษตรกรชาวสวนยาง 4 อำเภอประกอบด้วย จะนะเทพา นาทวี สะบ้าย้อย ของจังหวัดสงขลา ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี เพื่อนำเสนอคำถาม และแนวทางการแก้ปัญหาราคาน้ำมันที่มีราคาพุ่งสูงอยู่ในขณะนี้เพราะเห็นว่าการปรับราคาน้ำมันภายในประเทศทำให้มีผลกระทบกับประชาชนทุกภาคส่วนซึ่งมีการอ้างถึงราคาน้ำมันในตลาดโลกขยับขึ้นทำให้ราคาน้ำมันดีเซล ภายในประเทศปรับราคาขึ้นถึง 30.1 7  บาท ในขณะที่ราคาน้ำมัน ในประเทศมาเลเซียลิตรละ 17 บาท จึงเป็นที่มาของคลิป หนุ่มสงขลา พูดแทนใจคนไทยทั้งประเทศ เรื่องราคาน้ำมันแพร่ในโลกโซเชียลและสื่อต่างๆ ดังนั้นในฐานะที่ตัวเองได้จัดทำคลิปดังกล่าวขึ้นมา จึงอยากจะนำเสนอคำถามและแนวทางการแก้ปัญหาน้ำมันต่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยเห็นว่า ควรตรวจสอบปริมาณน้ำมัน การนำเข้าส่งออกและใช้ภายในประเทศด้วยข้อมูลตัวเลขที่ชัดเจน ทบทวนระบบภาษีต่างๆที่จัดเก็บให้มีความเหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน ส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซลในการผลิตน้ำมันมาใช้ให้เป็นรูปประธรรม เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนปาล์มและลดการนำเข้าน้ำมัน ซึ่งแนวทางดังกล่าว ได้รับมาจากการรวบรวมความเห็นของประชาชนที่สะท้อนจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ และราคาน้ำมันราคาสูง ทำให้ส่งผลกับสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนทั้งประเทศที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงในเรื่องพลังงานเช่น น้ำมัน ก๊าด ไฟฟ้า แล้วจะส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของรัฐบาลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จึงขอให้นายกรัฐมนตรี เร่งดำเนินการแก้ไขวิกฤตราคาน้ำมันครั้งนี้อย่างเร่งด่วน

นอกจากนี้ยังมีคำถามฝากถึงรัฐบาลในเรื่องราคาน้ำมันในตลาดโลกว่ามีผลกระทบต่อราคายางพาราจริงหรือไม่และประเทศไทยมีปริมาณน้ำมันดิบทางบกและทางทะเลปริมาณผลิตปีละเท่าไร การขึ้นราคาน้ำมันครั้งนี้มีกระบวนการบิดเบือนราคาเพื่อนำเงินกองทุนน้ำมันออกมาใช้ใช่หรือไม่ รวมถึงนายกรัฐมนตรีคิดว่าแนวทางแก้ปัญหาราคาน้ำมันในระยะยาวและเป็นธรรมกับทุกฝ่ายควรทำอย่างไร