ข่าว

เตือนกินทุเรียนต้องเหมาะสม ห้ามกินคู่แอลกอฮอล์

ในระยะนี้มีทุเรียนออกในท้องตลาดเป็นจำนวนมาก ทางกรมอนามัย ระบุต้องรับประทานอย่างเหมาะสม ไม่ควรกินทุเรียนร่วมกับเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย ระบุ หากต้องการกินทุเรียนให้ได้รับประโยชน์และคุณค่าทางสารอาหารที่เหมาะสม ไม่ควรกินทุเรียนเกินวันละ 2 เม็ด ไม่กินถี่ทุกวัน และลดอาหารกลุ่มข้าวแป้ง ของหวานในมื้อที่กินทุเรียน ชี้การกินทุเรียนครั้งละ 4-6 เม็ด จะทำให้ร่างกายได้รับพลังงานสูงถึง 520-780 กิโลแคลอรี่ เทียบเท่ากับกินข้าวมันไก่ 2 จาน

นอกจากนี้คนที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคไต โรคเบาหวาน โรคหัวใจ และโรคความดันโลหิตสูง ควรระมัดระวังเรื่องการกินทุเรียนมากกว่าคนทั่วไป พร้อมย้ำไม่ควรกินทุเรียนร่วมกับเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เพราะจะทำให้ร่างกายเกิดความร้อนสูง อยู่ในภาวะขาดน้ำ และเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตได้

ด้าน แพทย์หญิงสายพิณ โชติวิเชียร ผู้อำนวยการสำนักโภชนาการ ระบุ การกินทุเรียนที่ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย ควรคำนึงถึงการกินในปริมาณที่เหมาะสม และควรกินผลไม้หลากหลายชนิดในแต่ละวัน อาจกินทุเรียนคู่กับมังคุด