ข่าว

เสนอ ยูเนสโกขึ้นทะเบียน​ นวดไทย เป็นมรดกวัฒนธรรม

วีระ เผยกระทรวงยื่น ขึ้นทะเบียนนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ กับยูเนสโก

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 30 เมษายน ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวถึงกรณีการยื่นขึ้นทะเบียนนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ต่อองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ(ยูเนสโก) ว่า เราได้ยื่นไปแล้ว ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณา ซึ่งตามปกติ ยูเนสโกจะประกาศผลประมาณเดือนพฤศจิกายน ในส่วนของไทย เราได้เสนอข้อมูลไปอย่างครบถ้วน และมีความคาดหวังไว้สูง เพราะนวดไทยถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ที่มีความโดดเด่นของประเทศไทย ทั้งนี้ ได้มีการหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือกรมการแพทย์แผนไทย และกรมการแพทย์ไทย และการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณะสุข เพื่อให้นวดไทยมีมาตรฐาน รองรับการประกาศขึ้นทะเบียน โดยหลังจากนี้ ร้านนวดไทยทั้งในและต่างประเทศต้องทำให้มีมาตรฐาน มีใบรับรองจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กระทรวงสาธารณสุข เพื่อเป็นการรับรองว่าร้านนวดเหล่านี้มีมาตรฐานและเป็นมรดกที่จับต้องไม่ได้ของมวลมนุษยชาติ

โดย ก่อนหน้านี้ ประเทศไทยมีปัญหาหมอนวดเถื่อน และการซื้อขายใบอนุญาต เรื่องเหล่านี้มีผลกระทบต่อการขึ้นทะเบียนหรือไม่ นายวีระกล่าวว่า หลังจากนี้ ต้องได้นับใบอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ สบส.