ข่าว ข่าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อุดรธานี รณรงค์ตัดอ้อยสด ลดมลพิษPM 2.5

ปลัดจังหวัดอุดรธานี เปิดกิจกรรมบูรณาการ “รณรงค์ส่งเสริมตัดอ้อยสด งดการเผาอ้อย ลดมลพิษและฝุ่นละออง” ตามนโยบายรัฐบาล

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 27 ม.ค. 2563 ที่พื้นที่แปลงปลูกอ้อยของ นายสมหมาย ฤทธิ์ศร ผู้ใหญ่บ้าน บ้านคำบง หมู่10 ต.คำบง อ.บ้านผือ นายจำรัส กังน้อย ปลัดจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรม “รณรงค์ส่งเสริมตัดอ้อยสด..งดการเผาอ้อย ลดมลพิษและฝุ่นละออง”  ใช้แรงงานคนและเครื่องจักรกลที่ทันสมัย

โดยมีนายชัชวาลย์ ปทานนท์ นายอำเภอบ้านผือ นายทรงพล ประดิษฐ์ด้วง ปลัดอาวุโสอำเภอบ้านผือ นายธวัชชัย ทองทิพย์ นายกเทศมนตรีตำบลคำบง อ.บ้านผือ นายสุรวุฒิ เจริญภูมิ กำนันตำบลคำบง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรม

นายจำรัส กังน้อย ปลัดจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า ในปัจจุบันการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กPM 2.5 เป็นวาระแห่งชาติ ซึ่งนายกรัฐมนตรี ได้มีการมอบนโยบายในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กPM 2.5 ไปยังทุกจังหวัด เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 ตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง ประกอบด้วย 3 มาตรการ ได้แก่

1.การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเชิงพื้นที่

2.การป้องกันและลดการเกิดมลพิษที่ต้นทางหรือแหล่งกำเนิด

3.การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการมลพิษ

ซึ่งขณะนี้อยู่ในช่วงการดำเนินการมาตรการที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ และได้กำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กPM 2.5  โดยเน้นย้ำมาตรการ เฝ้าระวังติดตามข้อมูลจากหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบโดยตรง เข้มงวดตรวจจับรถประเภทต่างๆ ที่ปล่อยควันดำ การเก็บเกี่ยวอ้อยโดยการเผาเป็นวิธีการเก็บเกี่ยวที่ไม่ถูกต้อง และก่อให้เกิดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กPM 2.5และก่อให้เกิดความรำคาญจากเขม่าที่เกิดจากการเผาไร่อ้อย

นอกจากนี้ กิจกรรมในวันนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยในพื้นที่ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี มีการเก็บเกี่ยวอ้อยอย่างถูกวิธี ส่งผลให้ก​ารเผาอ้อยในช่วงการเก็บเกี่ยวลดลง ลดปัญหามลพิษทางอากาศฝุ่นละอองขนาดเล็กPM 2.5ที่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ในพื้นที่ตามไปด้วย