ไม่ประมาท! รพ.ปัตตานี ตั้งโต๊ะคัดกรองผู้ป่วย เฝ้าระวังไวรัสโคโรนา

28 ม.ค. 2563 เวลา 7:00 น.

เริ่มแล้ว! โรงพยาบาลปัตตานี เฝ้าระวังการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่2019 ตั้งโต๊ะซักถามประวัติ-อาการผู้มาใช้บริการ

วันที่ 28 ม.ค. 2563  ที่โรงพยาบาลปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี ได้มีการตรวจเช็ค หรือคัดกรองประชาชนทั่วไป เข้ามาใช้บริการโรงพยาบาลปัตตานี เพื่อเฝ้าระวังควบคุมป้องกันบุคคลที่อาจจะติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่2019 โดยประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

เริ่มแล้ว! โรงพยาบาลปัตตานี เฝ้าระวังการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่2019 ตั้งโต๊ะซักถามประวัติ-อาการผู้มาใช้บริการ

สำหรับการเฝ้าระวังผู้ติดเชื้อ โรงพยาบาลปัตตานีได้ดำเนินการเป็นวันแรก โดยตึกแรกทางโรงพยาบาลมีการตั้งโต๊ะ ซักถามประวัติ หรืออาการต่างๆของผู้มาใช้บริการ ก่อนที่จะไปใช้บริการตามตึกต่างๆ หากตรวจเช็คดูแล้วพบผู้ป่วยที่มีอาการผิดปกติ ทางพยาบาลจะคัดกรองนำผู้ป่วยไปยังห้องถัดไป เพื่อตรวจหาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ในการป้องกันต่อไป

ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของประชาชนหมั่นทำความสะอาดจุดเสี่ยงการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ เช่น ล้างมือให้สะอาด หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่มีอาการหวัด หรือไข้หวัดใหญ่ ปรุงอาหารเนื้อสัตว์ให้สุก และการใช้หน้ากากอนามัยเวลาอยู่ในพื้นที่ที่อยู่ร่วมกับผู้อื่น

เริ่มแล้ว! โรงพยาบาลปัตตานี เฝ้าระวังการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่2019 ตั้งโต๊ะซักถามประวัติ-อาการผู้มาใช้บริการ

อย่างไรก็ตาม แม้พื้นที่จังหวัดปัตตานี ยังไม่ถึงขั้นที่จะเกิดความเสี่ยงกับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่2019ก็ตาม แต่เพื่อความปลอดภัยของประชาชนทางโรงพยาบาลปัตตานี ต้องมีมาตรการดูแลป้องกัน และเฝ้าระวังอยู่ตลอดต่อไปยิ่งขึ้น

ด้าน นพ.อรุณ ประเสร็ฐสุข รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลปัตตานี เผยว่า สำหรับผู้ป่วยที่มารับบริการ หรือผู้ป่วยนอก โดยมีการคัดกรองก่อนที่จะไปใช้บริการตามตึกต่างๆ กรณีหากพบผู้ป่วยต้องสงสัยจะมีการคัดแยกออกไปยังห้องตรวจ ซึ่งเป็นห้องเฉพาะที่จัดขึ้นมา โดยมีแพทย์ต่างๆเข้ามาดูแลและดำเนินการตรวจหา เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังผู้ติดเชื้อต่อไป

เริ่มแล้ว! โรงพยาบาลปัตตานี เฝ้าระวังการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่2019 ตั้งโต๊ะซักถามประวัติ-อาการผู้มาใช้บริการ

สำหรับอุปกรณ์ในการรับมือกับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่2019 หากมีผู้ติดเชื้อเกิดขึ้นทางโรงพยาบาลได้มีการจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆในการป้องกัน หรืออุปกรณ์การแพทย์ไว้พร้อม และเพียงพอในการรับมือ โดยเฉพาะห้องคัดกรองผู้ติดเชื้อ หรือห้องความดันลบ (Negative pressure)ทางโรงพยาบาลได้จัดเตรียมเช่นเดียวกัน