ข่าว

รับสมัคร “พยาบาล” อาสา 400 ราย รองรับผู้ป่วยวิกฤตโควิด 19

สภาการพยาบาล ประกาศรับสมัครพยาบาลดูแลผู้ป่วยวิกฤต 400 คน รองรับการเปิดเตียงผู้ป่วยวิกฤตโควิด-19 ในกทม.และปริมณฑลเพิ่ม 80 เตียง

ข่าวโควิดล่าสุด

ข่าวโควิดล่าสุด วันที่ 9 เม.ย. 63 ที่สภาการพยาบาล ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล แถลงข่าวประกาศขอความร่วมมือ ขอการสนับสนุนพยาบาลที่มีความรู้ความชำนาญดูแลผู้ป่วยวิกฤต ทั้งจากโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชน จำนวนอย่างน้อย 400 คนจากทั่วประเทศ โดยความสมัครใจ เพื่อเตรียมความพร้อมการขยายจำนวนเตียงรองรับผู้ป่วยหนักจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ โควิด-19 อีก 80 เตียง ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จากที่ปัจจุบันที่เตรียมการไว้รองรับ 120 เตียง ตามที่ได้รับการประสานงานจาก นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร ที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคอุบัติใหม่แห่งชาติ ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน

 ดร.ทัศนา กล่าวว่า ปัจจุบันมีพยาบาลที่ชำนาญในการดูแลผู้ป่วยหนัก ที่ไม่ได้ดูแลผู้ป่วยหนักในต้นสังกัดเดิม จากการลดจำนวนผู้ป่วยผ่าตัด โดยเลื่อนการผ่าตัดที่ยังไม่จำเป็นเร่งด่วนออกไปก่อน โรงพยาบาลบางแห่งปิดห้องผ่าตัดไปแล้ว ซึ่งเชื่อว่า จะมีพยาบาลทยอยสมัครเข้าร่วมโครงการตามที่ต้องการภายในสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้ โดยคาดว่า ภายในวันที่ 30 เม.ย. 63 จะมีพยาบาลสมัครเข้าร่วมไม่น้อยกว่า 25% ซึ่งการดูแลผู้ป่วยโควิด 1 คน จะต้องมีพยาบาลดูแล 6-8 คน โดยปัจจุบันมีผู้ป่วยโควิดอาการไม่วิกฤต 1,399 คน ต้องใช้พยาบาลดูแลวันละ 25,182 คน ส่วนผู้ป่วยวิกฤต 33 คน ใช้พยาบาลดูแลวันละ 216 คน

สำหรับพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการจะแบ่งการทำงาน เป็นทำงาน 15 วัน พัก 15 วัน โดยมีเป้าหมายที่จะได้พยาบาลที่มีประสบการณ์ดูแลผู้ป่วยวิกฤตมาเข้าร่วม แต่จะไม่รับพยาบาลที่เกษียณอายุการทำงานแล้ว เนื่องจากถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงโดยธรรมชาติ

 ด้านค่าตอบแทนพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ นายกสภาการพยาบาล ระบุว่าเรื่องนี้ไม่อยากให้นำมาเป็นประเด็น เพราะเชื่อว่า ในภาวะที่มีปัญหาวิกฤตของประเทศ พยาบาลทุกคนต้องการที่จะช่วยเหลือ หากเขาสามารถช่วยได้ แต่เบื้องต้นได้หารือร่วมกับผู้แทนพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ต้นสังกัดจะรับผิดชอบค่าตอบแทนตามปกติให้พยาบาลที่ร่วมโครงการ

 

เรื่องน่ารู้จาก COVID-19

วิธี กักกันตัวเอง ที่บ้าน ทำอย่างไรให้ปลอดภัยที่สุด

Social Distancing ระยะห่างทางสังคม ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ

วิธีรับมือ ความวิตกกังวลจากการระบาดของไวรัสโควิด-19

How To ดูแล สุขภาพจิต เด็กและเยาวชน ระหว่างโรคระบาด

How to ทำงานจากบ้าน พร้อมเลี้ยงลูกไปด้วย แบบไม่เสียสติ