ข่าว

เยียวยาเกษตรกร ล่าสุด ตรวจสอบสถานะ เช็กสิทธิ์ กลุ่มไหนได้เงินเมื่อไหร่

รวมข้อมูลการรับเงินผ่าน www.เยียวยาเกษตรกร.com ตรวจสอบสถานะ เช็กสิทธิ์การรับเงินเยียวยา 5,000 บาท มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรจากวิกฤตโควิด 19 โดยมีระยะเวลาจ่าย 3 เดือน (พ.ค. – ก.ค. 63) รวมครัวเรือนละ 15,000 ให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.)

16 พ.ค. 63 ตรวจสอบสถานะเงินเยียวยาเกษตรกร แบ่งตามกลุ่มเกษตรกรผู้ลงทะเบียนไว้ในฐานข้อมูล 3 กลุ่ม ได้แก่ 1.เกษตรกรผู้ได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือจำนวน 6.77 ล้านราย ให้เข้าไปที่เว็บไซต์ www.เยียวยาเกษตรกร.com กรอกข้อมูล หมายเลขบัตรประชาชน , หมายเลขโทรศัพท์ และบัญชีเงินฝาก เพื่อตรวจสอบผลการโอนเงิน

ตรวจสอบสอบสถานะเงินเยียวยาเกษตรกร “ไม่พบข้อมูล” ทำอย่างไร

วิธีตรวจสอบสถานะเงินเยียวยาเกษตรกร รับเงิน 5 พัน ผ่าน www.เยียวยาเกษตรกร.com

เยียวยาเกษตรกร เช็ก ตรวจสอบสถานะ ผลลงทะเบียน เริ่มจ่ายเงินแล้ววันนี้

กลุ่มที่ 2 คือ อยู่ระหว่างขึ้นทะเบียนเกษตรกร ราว 1.67 ล้านราย และกลุ่มที่ 3 คือ เกษตรกรที่ไม่สามารถทำการเพาะปลูกในการผลิตปี 2563/64 ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตร กำหนดให้กลุ่มนี้ยื่นแบบคำร้องขอขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ภายใน 15 พ.ค. 2563 ซึ่งเกษตรกรกลุ่มนี้จะไม่ได้รับเงินเยียวยามาตรการ 15,000/ครัวเรือน แต่จะเก็บข้อมูลไว้เพื่อช่วยเหลือในอนาคต

วิธีตรวจสอบสถานะเงินเยียวยาเกษตรกร 5 พัน โอนหรือยัง สำหรับผู้มีบัญชี ธ.ก.ส.

  1. ธนาคาร ธ.ก.ส. หรือตู้ปรับสมุด
  2. ตรวจสอบผ่านระบบเอทีเอ็ม
  3. ตรวจสอบ และแจ้งเลขบัญชีธนาคารอื่นผ่าน www.เยียวยาเกษตรกร.com
  4. แอปพลิเคชัน Farmbook

 

Cr. https://agri.baac.or.th

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ธ.ก.ส. เริ่มจ่ายเงินเยียวยา ให้เกษตรกรกลุ่มแรกกว่า 6.7 ล้านราย คาดโอนได้วันละ 1 ล้านราย

เกษตรกรพิษณุโลก แห่ปรับสมุดและถอนเงินเยียวยา 5,000 วันแรกคึกคัก

เกษตรกรรับเงินเยียวยากลุ่มแรก ทยอยเบิกเงินจนแน่น ธ.ก.ส.