ข่าว

นิด้าโพล เผยผลสำรวจ ปลดล็อก ผับ บาร์ ร้านเหล้า ได้แล้วหรือยัง ?

นิด้าโพล เผยผลสำรวจ ประชาชนส่วนใหญ่ระบุ ยังไม่ควรปลดล็อกร้านเหล้า หวั่นอาจทำให้เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 รอบ 2

ปลดล็อกร้านเหล้า ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “เสรีภาพหรือสุขภาพ”

ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 11 – 13 พฤษภาคม 2563 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,259 หน่วยตัวอย่าง โดยมีรายละเอียดในการสำรวจดังนี้

ควรอนุญาตให้ ผับ บาร์ ร้านเหล้า เปิดบริการหรือยัง ?

จากการสำรวจเมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชน ว่าควรอนุญาตให้ ผับ บาร์ ร้านเหล้า เปิดให้บริการ พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 78.87 ระบุว่า ยังไม่ควรอนุญาตให้เปิด

เพราะผับ บาร์ ร้านเหล้า ถือเป็นแหล่งมั่วสุม แออัด ประชาชนบางกลุ่มยังไม่ให้ความร่วมมือ เกรงว่าการกลับมารวมตัวกันของประชาชน อาจทำให้เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 รอบ 2

รองลงมา ร้อยละ 18.03 ระบุว่า ควรอนุญาตให้เปิดได้แล้ว เพราะผู้ประกอบกิจการผับ บาร์ ร้านเหล้า ขาดรายได้ พนักงานตกงานมากขึ้น และควรมีมาตรการที่เข้มงวดในการป้องกันที่จะไม่ก่อให้เกิดการเเพร่ระบาดรอบ 2 และร้อยละ 3.10 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่ทราบ/ไม่สนใจ

ควรยกเลิก พ.ร.ก. ฉุกเฉิน หรือไม่ ?

กับข้อเสนอให้ยกเลิก พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน (พ.ร.ก. ฉุกเฉิน) พบว่า ร้อยละ 35.98 ระบุว่า เห็นด้วยมาก เพราะสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด – 19 ดีขึ้นเยอะเเล้ว อยากให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติ จะได้เดินทางสะดวก และผู้ประกอบการสามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติ

ร้อยละ 21.76 ระบุว่า ค่อนข้างเห็นด้วย เพราะสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด – 19 คลี่คลายลงแล้ว อยากให้มีการผ่อนปรน ในการดำเนินชีวิตได้อย่างปกติ

ร้อยละ 15.17 ระบุว่า ไม่ค่อยเห็นด้วย เพราะอาจทำให้เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 รอบ 2 ขึ้น และอยากให้สถานการณ์ดีขึ้นกว่านี้

ร้อยละ 25.74 ระบุว่า ไม่เห็นด้วยเลย เพราะอยากให้สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด – 19 ปลอดภัย 100% ก่อน และเกรงว่าจะกลับมาเเพร่ระบาดรอบ 2 และร้อยละ 1.35 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่ทราบ/ไม่สนใจ

ควรยกเลิก เคอร์ฟิว ?

ด้านความคิดเห็นของประชาชนกับข้อเสนอให้ยกเลิกประกาศเคอร์ฟิว (4 ทุ่ม ถึง ตี 4) พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 41.22 ระบุว่า เห็นควรให้มีเคอร์ฟิวตามเวลาเดิม เพราะอยากให้การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 หมดไป 100% ก่อน และลดการมั่วสุม ชุมนุม ที่จะก่อให้เกิดการเเพร่ระบาดรอบ 2

รองลงมา ร้อยละ 33.68 ระบุว่า เห็นควรยกเลิกเคอร์ฟิวไปเลย เพราะไม่สะดวกในการเดินทางเป็นอย่างมาก ทำให้ผู้ที่ทำงานตอนกลางคืนขาดโอกาสในการประกอบอาชีพ และสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด – 19 ดีขึ้นเเล้ว

ร้อยละ 23.99 ระบุว่า เห็นควรให้มีการปรับเวลาเคอร์ฟิวใหม่ เพราะอยากให้ปรับเปลี่ยนเวลาให้ดึกมากกว่านี้ ประชาชนบางส่วนยังต้องทำงานอยู่ และจะได้สะดวกในการเดินทางมากขึ้น และร้อยละ 1.11 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่ทราบ/ไม่สนใจ

ควรปรับเปลี่ยนเวลาเคอร์ฟิวหรือไม่ ?

เมื่อถามผู้ที่เห็นควรให้มีการปรับช่วงเวลาเคอร์ฟิวใหม่ พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 40.73 ระบุว่า ช่วงเวลาเคอร์ฟิวใหม่ควรเป็นเวลา 00.00 น. – 04.00 น.

รองลงมา ร้อยละ 18.21 ระบุว่า ควรเป็นช่วงเวลา 23.00 น. – 04.00 น. ร้อยละ 12.58 ระบุว่า ควรเป็นช่วงเวลา 00.00 น. – 05.00 น.

ร้อยละ 6.29 ระบุว่า ควรเป็นช่วงเวลา 23.00 น. – 03.00 น. ร้อยละ 5.30 ระบุว่า ควรเป็นช่วงเวลา 23.00 น. – 05.00 น. และร้อยละ 16.89 ระบุว่า ควรเป็นช่วงเวลาอื่น ๆ

ความสำคัญระหว่างเสรีภาพกับสุขภาพ

เมื่อถามถึงการให้ความสำคัญระหว่างเสรีภาพกับสุขภาพ พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 83.80 ระบุว่า เลือกสุขภาพที่ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 แม้ว่าจะต้องถูกจำกัดเสรีภาพบ้างก็ตาม

เพราะถ้าประชาชนสุขภาพดี ทำให้ไม่เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 รอบ 2 ขึ้น และเสรีภาพก็จะได้กลับมาในการดำรงชีวิต

รองลงมา ร้อยละ 12.87 ระบุว่า เลือกเสรีภาพในการดำเนินชีวิต แม้ว่าจะต้องเสี่ยงกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 เพราะอยากมีอิสระในการเดินทาง ประกอบอาชีพเหมือนเดิม และประชาชนส่วนใหญ่มีการดูแลและรับผิดชอบตัวเองมากขึ้น

ร้อยละ 2.86 ระบุว่า อะไรก็ได้แล้วแต่รัฐบาลจะเห็นสมควร เพราะทั้ง 2 สิ่งมีความสำคัญเท่ากัน ต้องทำควบคู่กันไป และร้อยละ 0.47 ระบุว่า  ไม่ตอบ/ไม่ทราบ/ไม่สนใจ

ภาพโดย Jay Lamping จาก Pixabay