ข่าว

เตรียมแจกอีก 1,000 บาทให้กลุ่มเปราะบางตกหล่นจาก เราไม่ทิ้งกัน

กระทรวงการคลัง จับมือ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ถกยโยบายช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่ไม่ได้รับเงินเยียวยา เราไม่ทิ้งกัน 5,000 บาท โดยวางแนวทางแจก 1,000 บาท่อเนื่อง 3 เดือนแทน

วันนี้ (17 พ.ค.​63) มีการรายงานข่าวว่า กระทรวงการคลัง จะหารือกับ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อหาแนวทางเยียวยากลุ่มเปราะบาง ซึ่งตกหล่นจากการได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาทจาก โครงการเราไม่ทิ้งกัน ภายในสัปดาห์นี้

ทั้งนี้กลุ่มเปราะบางดังกล่าวจะประกอบด้วย เด็กแรกเกิด ผู้พิการ คนชรา รวมถึงผู้ได้รับผลกระทบทางสังคมฉุกเฉิน โดยให้เป็นหน้ที่คณะกรรมการกลั่นกรองใช้ พ.ร.ก. กู้เงิน 1 ล้านล้านบาทเป็นผู้พิจารณา และส่ง ครม. พิจารณาต่อในวันที่ 29 พ.ค. นี้

โดยวงเงินทั้งหมดที่จะใช้ในการช่วยเหลืออยู่ที่ 3 – 4 หมื่นล้านบาท จ่ายเป็นเงินให้เดือนละ 1,000 บาทต่อเนื่อง 3 เดือนโดยเริ่มแจกได้ตั้งแต่เดือนมิถุนายน  2563 นี้เป็นต้นไป ทั้งนี้มีการคาดการณ์ว่าจะมีกลุ่มเปราะบางที่ต้องได้รับเงินเยียวยาทั้งสิ้นราว 13 -14 ล้านคน