ข่าว

เช็กสิทธิ์ www.เยียวยาเกษตรกร.com รู้เลยใครได้เงิน 5,000 ใน 1 ล้านคนแรก

ธ.ก.ส. เปิดเมนู ตรวจผลการโอนเงิน ในเว็บไซต์ www.เยียวยาเกษตรกร.com เพื่อให้ผู้ผ่านเกณฑ์ได้ตรวจสอบผลการโอนเงินได้แล้ว

เช็กสิทธิ์ www.เยียวยาเกษตรกร.com ผ่านทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้เปิดเมนู “ตรวจสอบผลการโอนเงิน” เพื่อให้ผู้ที่ลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาเกษตรกร 15,000 บาท สำหรับเกษตรกรกลุ่มแรกที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร และปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ณ วันที่ 30 เม.ย. 63 ที่ผ่านเกณฑ์ได้รับเงินเยียวยาตรวจสอบสถานะ “ผลการโอนเงิน” ผ่าน www.เยียวยาเกษตรกร.com 

ตรวจสอบผลการโอนเงิน

วิธีตรวจสอบทำได้ง่ายๆ เพียงเข้าเว็บไซต์ www.เยียวยาเกษตรกร.com แล้วคลิกเมนูสีเหลืองที่เขียนว่า ตรวจสอบผลการโอนเงิน หลังจากนั้นก็กรอกหมายเลขบัตรประชาชน และรหัสความปลอดภัย เพียงแค่นี้ระบบก็จะแจ้งว่าท่านได้รับเงินโอนเข้าบัญชีหรือไม่

ตรวจสอบผลการโอนเงิน

เกษตรกรแต่ละประเภทเช็กสิทธิ์เงินเยียวยาตามช่องทางดังนี้

ด้านพืช

ด้านประมง

ด้านปศุสัตว์

ยางพารา 

ลงทะเบียนเกษตรกรไม่มีบัญชี ธ.ก.ส.

สำหรับเกษตรกรที่ไม่ผ่านเกณฑ์ได้รับเงินเยียวยา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เตรียมจัดตั้ง “ศูนย์รับเรื่องอุทธรณ์” เพื่อเป็นช่องทางให้คำปรึกษาและให้การช่วยเหลือต่อไป

ธ.ก.ส. เปิดเผยว่า หลังเที่ยงคืนวันนี้จะมีการโอนเงินผ่านสาขาธนาคารกว่า 12,000 สาขาทั่วประเทศเข้าบัญชีเกษตรกรที่ผ่านการตรวจสอบสิทธิ์เพิ่มเติมอีก 1 ล้านราย และจะทยอยโอนเงินในวันถัดไปจนกว่าเกษตรกรกลุ่มแรก 6.77 ล้านคนได้เงินครบ นอกจากนี้ ธ.ก.ส. ยังคิดว่าจะสามารถโอนเงินให้เกษตรกร กลุ่มที่ 2 ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงข้อมูลเกษตรกร ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบสิทธิ์ได้ในช่วงปลายเดือนพ.ค.นี้