ข่าว

ถูกหวยต้องรู้ วิธีจองคิวขึ้นเงินสลากกินแบ่งรัฐบาล glo.or.th

ภาครัฐแนะขั้นตอนขึ้นเงิน วิธีจองคิวออนไลน์สลากกินแบ่งรัฐบาลผ่าน www.glo.or.th เปิดให้จองคิวเพื่อลดอัตราความแออัดของประชาชนที่ถูกรางวัล และเป็นไปตามนโยบายป้องกันเชื้อไวรัสโควิด 19

หลังกลับมาออกรางวัลงวด 16 พ.ค. 63 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เปิดให้ผู้ถูกรางวัลเข้าไปที่ www.glo.or.th เพื่อจองคิวขึ้นเงินสลากกินแบ่งรัฐบาล ผ่านระบบออนไลน์เพื่อลดการแออัด และจัดคิวให้เป็นไปตามนโยบายป้องกันเชื้อโควิด 19 โดยมีขั้นตอน วิธีการขึ้นเงินถูกหวย ดังนี้

  1. เข้าเว็บไซต์ glo.ro.th คลิกที่ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์
  2. คลิกที่ “ระบบจองคิวออนไลน์” (จ่ายเงินรางวัล)
  3. เลือกวันที่เขียนว่า “จอง”
  4. ใส่ข้อมูล ชื่อ-นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน จำนวนสลากที่ขึ้นรางวัล

สำหรับไม่สะดวกไปขึ้นเงินรางวัลที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล สามารถไปขึ้นเงินได้ที่ ธกส.“ผู้ที่ถูกรางวัลสลากของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสามารถขึ้นเงินรางวัลได้ทุกรางวัล ยกเว้นรางวัลที่ 1 ในงวดปัจจุบันที่ออกรางวัลเท่านั้น โดย ธ.ก.ส. คิดค่าธรรมเนียมเพียงร้อยละ 1 ของมูลค่าเงินรางวัล แต่ละรางวัล และค่าอากรแสตมป์/ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตามที่กฎหมายกำหนด ในอัตราร้อยละ 0.5 – 1 ของมูลค่าเงินรางวัล ตามประเภทสลาก รวมแล้วไม่เกินร้อยละ 1.5 – 2 ของมูลค่าเงินรางวัล โดยผู้ถูกรางวัล เพียงนำสลากที่ถูกรางวัล พร้อมแสดงบัตรประชาชนหรือกรณีชาวต่างชาติใช้หนังสือเดินทาง (Passport) ประกอบการขอขึ้นเงินรางวัล ก็รับเงินได้ทันที ณ ธ.ก.ส. สาขา 1,272 สาขาทั่วประเทศ โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขา หรือที่ ธ.ก.ส. Call Center 02 555 0555

 

>>> ระบบจองคิวสลากกินแบ่งรัฐบาลขึ้นเงินออนไลน์