ข่าว

เยียวยาเกษตรกร เตือนเช็คสิทธิ์ด่วนหลังโอนเงินให้ 1.5 แสนรายไม่สำเร็จ

ธ.ก.ส. เตือนผู้มีสิทธิ์รับเงิน www.เยียวยาเกษตรกร.com เช็คด่วนได้รับเงินหรือยัง หลังการโอนเงินรอบแรกให้ 1.5 แสนคนไม่สำเร็จ พร้อมส่ง sms แจ้งให้รีบติดต่อเจ้าของธนาคารโดยตรง

ภายหลังธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เริ่มดำเนินการโอนเงินให้ผู้ได้รับสิทธิ์ตามโครงการ www.เยียวยาเกษตรกร.com กลุ่มแรก 3.3 ล้านรายแล้วตั้งแต่ 15 พฤษภาคม ที่ผ่านมานั้น แต่เกิดปัญหาทำให้ 1.5 แสนรายยังไม่ได้รับเงิน จึงขอให้ผู้มีสิทธิ์รีบตรวจสอบสถานะที่ www.เยียวยาเกษตรกร.com ด่วน

วานนี้ (21 พ.ค. 63) ธ.ก.ส. เปิดเผยว่าจากการตรวจสอบการโอนเงินในโครงการเยียวยาเกษตรกร เว็บไซต์ www.เยียวยาเกษตรกร.com เพื่อช่วยเหลือผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พบว่า เกิดปัญหาสำคัญที่ทำให้ไม่สามารถโอนเงินได้สำเร็จกับ 1.5 แสนคนที่มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาดังนี้

 

1.โอนเงินเยียวยาเกษตรกรไม่สำเร็จ เนื่องจากธนาคารอื่นที่ผู้ได้รับสิทธิ์แจ้งให้ธ.ก.ส.โอนเงินเข้าบัญชี ไม่ยืนยันกลับมาที่ธ.ก.ส.ว่า เกษตรกรที่ได้สิทธิ์รับเงินเยียวยามีบัญชีกับธนาคารนั้นๆตามที่ได้แจ้งข้อมูลไว้กับธ.ก.ส.

2.โอนไม่สำเร็จ เนื่องจากบัญชีถูกปิดไปแล้ว

3.โอนเงินไม่สำเร็จ เนื่องจากบัญชีถูกอายัด

4. โอนเงินไม่สำเร็จ เนื่องจากเลขที่บัญชีที่ให้ไม่ตรงกับชื่อของผู้ที่ได้รับสิทธิ์รับเงินเยียวยาเกษตรกร

5.โอนเงินไม่สำเร็จ เนื่องจากบัญชีของผู้ที่ได้รับสิทธิ์รับเงินเยียวยาเกษตรกร ไม่มีความเคลื่อนไหวเกินระยะเวลาที่ธนาคารกำหนดไว้

 

ด้าน ธ.ก.ส. เองภายหลังทราบปัญหา ได้มีการจัดส่ง sms รวมถึงการโทรศัพท์แจ้งไปยังลุ่มผู้ได้รับสิทธิ์ดังกล่าว แต่โอนเงินไม่สำเร็จแล้ว ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ได้รับสิทธิ์เยียวยาไปติดต่อกับธนาคารเจ้าของบัยชีโดยตรงเท่านั้น โดยจะไม่มีการให้ไปทำธุกรรมทางการเงินที่ตู้ ATM แอปพลิเคชั่นของ ธ.ก.ส. หรือให้แจ้งหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน แต่อย่างใด

สำหรับเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์รับเงินเยียวยาสามารถตรวจสอบสถานะ ตรวจสอบสิทธิ์เยียวยาเกษตรกร ได้ที่ เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และที่ www.เยียวยาเกษตรกร.com

 

ข้อมูลจาก : ฐานเศรษฐกิจ