แก๊สโซฮอล์-เบนซิน ปรับลดราคา 40 สต. E85 ลด 20 สต. มีผลวันพรุ่งนี้

29 ก.ค. 2020 เวลา 9:44 น.

ปตท.-บางจาก ปรับลดราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์-เบนซิน 40 สต. ยกเว้น E85 ลด 20 สต. ส่วนดีเซลคงเดิม มีผลพรุ่งนี้ (30 ก.ค.) เวลา 05.00 น.

ราคาน้ำมัน วันพรุ่งนี้ (30 ก.ค. 63) ตั้งแต่เวลา 05.00 น. ปตท.และบางจาก ปรับลดราคาจำหน่ายน้ำมันแก๊สโซฮอล์-เบนซิน 40 สตางค์ ยกเว้น E85 ลด 20 สตางค์ ส่วนดีเซลคงเดิม ส่งผลให้ราคาน้ำมันในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จะเป็นไปดังนี้

แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 21.55

แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 21.28

แก๊สโซฮอล์ E20 ลิตรละ 20.04

แก๊สโซฮอล์ E85 ลิตรละ 17.99

ดีเซล ลิตรละ 22.59

ดีเซล B10 ลิตรละ 19.59

ดีเซล B20 ลิตรละ 19.34

ไฮพรีเมียม ดีเซล S ลิตรละ 27.04

(ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ กทม.)