พบ "รถเมล์" เก็บค่าโดยสารเกิน ปรับ 10,000 บาท!

22 ม.ค. 2562 เวลา 10:28 น.

กรมการขนส่งทางบก ลงพื้นที่ตรวจสอบ รถโดยสารประจำทาง ขสมก. สาย 40 เก็บค่าโดยสารเกินอัตราที่กำหนด มีความผิดตามพระราชบัญญัติ มีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท

จากสื่อสังคมออนไลน์ (เพจรถเมล์ไทย) ได้ลงข่าวกรณีรถโดยสารประจำทาง ร่วมบริการ ขสมก. (มินิบัส) สาย 40 หมายเลขข้างรถ 40-24 เก็บค่าโดยสารเกินอัตราที่กำหนดไว้ เก็บค่าโดยสาร 10 บาท แต่ให้ตั๋วราคา 9 บาท ซึ่งค่าโดยสารในตอนนี้คือ 9 บาทเหมือนเดิม ฝากไปยังกรมการขนส่งทางบก ในฐานะหน่วยงานที่ดูแลเรื่องนี้ ช่วยตรวจสอบด้วย เหตุเกิดเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 เวลาประมาณ 14.39 น.

กรมการขนส่งทางบก โดยกองตรวจการขนส่งทางบก ลงพื้นที่ตรวจสอบดำเนินการดังนี้

1. ดำเนินการประสานไปยังผู้ประกอบการรถร่วมบริการ ขสมก. สาย 40 ให้มารายงานตัวพร้อมกับผู้ขับรถ/ผู้เก็บค่าโดยสารเพื่อให้ถ้อยคำชี้แจงข้อเท็จจริง ในวันที่ 23 มกราคม 2562 ณ กองตรวจการขนส่งทางบก

2. ได้จัดชุดตรวจการลงพื้นที่ตรวจสอบรถโดยสารประจำทาง ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องปรามกรณีดังกล่าวแล้ว

3. กรณีดังกล่าวมีความผิดตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 159 ฐานเรียกเก็บค่าโดยสารเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด มีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท

พบเห็นรถโดยสารประจำทางขึ้นค่าโดยสารแจ้ง 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง