กรุงเทพมหานคร ข่าว

ปิดการเข้าชม”พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม”22 มี.ค.-15 เม.ย.

สำนักพระราชวัง ประชาสัมพันธ์ปิดการเข้าชม พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม วันที่ 22 มีนาคม 2563 ถึง 15 เมษายน 2563

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2563 เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง สำนักพระราชวังปิดการเข้าชม พระบรมมหาราชวัง และ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ตลอดทั้งวัน ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2563 ถึง 15 เมษายน 2563

ทั้งนี้ จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง