กรุงเทพมหานคร ข่าว

สวนสาธารณะลอยฟ้า พระปกเกล้าสกายพาร์ค คืบ 97% เตรียมตั้งชื่อและเปิดใช้เดือน มิ.ย. นี้

สวนสาธารณะลอยฟ้า ความคืบหน้าโดยรวมทำได้ 97% โดยจะมีการประชุมคัดเลือกชื่อที่ชนะการประกวดตั้งชื่อสวนสาธารณะลอยฟ้า และเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในเดือน มิ.ย. 63 นี้

นางวัลยา วัฒนรัตน์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นายสมพงษ์ เวียงแก้ว ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายโกสิน เทศวงษ์ ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางสัญจรบนโครงสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณช่องกลางสะพานพระปกเกล้า (พระปกเกล้าสกายพาร์ค) โดยมี ผู้อำนวยการเขตธนบุรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตพระนคร และผู้เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่

สำหรับโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางสัญจรบนโครงสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณช่องกลางสะพานพระปกเกล้า (พระปกเกล้าสกายพาร์ค) เป็นการปรับปรุงโครงสร้างเดิมของรางรถไฟฟ้าลาวาลินที่ดำเนินการค้างไว้และปัจจุบันไม่ได้มีการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างดังกล่าว เพื่อเป็นสวนสาธารณะลอยฟ้า พร้อมมุมพักผ่อน ทางเดิน ทางจักรยาน และมีการติดตั้งลิฟต์สำหรับผู้พิการ สามารถเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างฝั่งพระนครกับฝั่งธนบุรี พร้อมจุดชมวิวที่สวยงามกลางแม่น้ำเจ้าพระยา ท่ามกลางความร่มรื่นของต้นไม้บนสะพาน ตลอดจนเป็นการส่งเสริมภูมิทัศน์ย่านกะดีจีน – คลองสาน

ปัจจุบันความคืบหน้าของผลงานโดยรวมทำได้ 97% เหลือเนื้องานอีก 3% ส่วนใหญ่เป็นการปลูกต้นไม้ เก็บรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ  คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ 15 พ.ค. 63 โดยจะมีการประชุมคัดเลือกชื่อที่ชนะการประกวดตั้งชื่อสวนสาธารณะลอยฟ้า (พระปกเกล้าสกายพาร์ค) ในวันที่ 20 พ.ค. 63 และเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในเดือน มิ.ย. 63 ต่อไป

ทั้งนี้โครงสร้างเดิมของรางรถไฟฟ้าลาวาลิน มีความยาวประมาณ 280 เมตร กว้าง 8.50 เมตร มีระยะห่างจากช่องทางเดินรถ สะพานพระปกเกล้าทั้งสองฝั่ง 0.80 เมตร ความสูงคงที่วัดจากระดับพื้นดินที่ 9 เมตร เมื่อเทียบกับสะพานพระปกเกล้าฝั่งขาออกจะอยู่ระดับสูงกว่าประมาณ 2 เมตร ที่ปลายสะพาน และระดับเท่ากันที่กลางสะพาน ส่วนสะพานพระปกเกล้าฝั่งขาเข้าจะมีระดับเท่ากันที่ปลายสะพานฝั่งธนบุรี ส่วนปลายสะพานฝั่งพระนครเป็นโครงสร้างตัดไม่มีทางขึ้น – ลง มีระยะยื่นเข้ามาจากริมฝั่งแม่น้ำประมาณ 40 เมตร และมีแนวดิ่งอยู่ในเขตสวนสาธารณะเชิงสะพานพระปกเกล้าฝั่งพระนคร ส่วนปลายสะพานฝั่งธนบุรีเป็น โครงสร้างตัดไม่มีทางขึ้น – ลง มีระยะยื่นเข้ามาจากริมฝั่งแม่น้ำประมาณ 40 เมตร และมีแนวดิ่งอยู่ในเขตสวนป่ากรุงเทพมหานครเฉลิมพระเกียรติ