กรุงเทพมหานคร

กทม.ขู่ อาจประกาศปิดสวนสาธารณะ หลังประชาชนเมินใส่หน้ากาก-ไม่เว้นระยะห่าง

กรุงเทพมหานครฯ เผย หากพบว่าประชาชนยังคงไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ อาจปิดสวนสาธารณะ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 รอบใหม่

มาตรการผ่อนปรน นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 กรุงเทพมหานคร เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมว่า

สืบเนื่องจากคณะทำงานด้านการประสานงานการดูแลความสงบเรียบร้อยได้รายงานต่อที่ประชุม ศบค.กทม. ว่า ประชาชนจำนวนไม่น้อย กว่าร้อยละ 80 ที่ใช้บริการสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร ละเลยไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรการผ่อนปรนการใช้สวนสาธารณะ

เช่น ไม่สวมหน้ากากอนามัยระหว่างที่อยู่ในสวน ไม่เว้นระยะห่างระหว่างบุคคละหว่างการออกกำลังกายหรือนั่งพักผ่อน ออกกำลังกายแบบเป็นกลุ่ม บางส่วนนั่งจับกลุ่มพูดคุย รับประทานอาหาร บางส่วนใช้อุปกรณ์ออกกำลังกายแม้จะมีการปิดกั้นพื้นที่ดังกล่าว

โดยไม่เชื่อฟังและปฏิบัติตามที่เจ้าหน้าที่ประจำสวนสาธารณะแจ้งเตือน จึงมอบหมายให้สำนักเทศกิจ สำนักงานเขตจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจตราอย่างเข้มข้น หากตรวจพบบุคคลที่ไม่สวมหน้ากากอนามัย หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด ให้เชิญบุคคลดังกล่าวออกนอกพื้นที่สวน

ทั้งนี้หากปรากฎว่าประชาชนยังคงไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ กรุงเทพมหานครอาจปิดสวนสาธารณะ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 รอบใหม่ ซึ่งจะทำให้การควบคุมการแพร่ระบาดและการรักษาผู้ป่วยเป็นไปด้วยความยากลำบาก