กรุงเทพมหานคร ข่าว

กทม.สำรวจความพร้อม ห้าง โซนกรุงเทพฯ รอบนอก พร้อมเปิดบริการ

กทม.สำรวจความพร้อม ศูนย์การค้า โซนตะวันออก ของ กทม. ผู้ประกอบการยกระดับมาตรการรับมือคนเข้าห้าง เน้นจำกัดจำนวนคน คุมเข้มคัดกรอง ปลัด กทม.ขอความร่วมมือประชาชนต้องใช้ชีวิตแบบ นิวนอร์มอล อย่างเคร่งครัด

นาง ศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจการเตรียมความพร้อมในการเปิดห้างสรรพสินค้า (thumbtack) ณ เดอะมอลล์ บางกะปิ เขตบางกะปิกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นห้างที่อยู่ในโซนรอบนอกของกทม.โดยเริ่มตั้งตั้งแต่มาตการทีวางไว้ก่อนจะเข้าไปใช้บริการภายในห้าง จากนั้นเข้าสำรวจในบริเวนโซนที่ขายอาหาร และซุเปอร์มาร์เก็ต สังเกตการณ์การเข้ามาใช้บริการ และ การชำระเงิน

 

ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยภายหลังการเข้ามาสำรวจความพร้อมและมาตรการต่างๆของทางห้าง ระบุว่า มาตรการที่ทางห้างได้เตรียมไว้ถือว่ามีความปลอดภัยในระดับหนึ่งก่อนเข้าห้างจะต้องแสกนคิวอารโคด คนที่ไม่มีโมบาย มือถือ ใช้บัตรประชาชน เพื่อเก็บข้อมูล ก่อนเข้าห้างสรรสินค้า เวลานี้ทางห้างมีการเตรียมความพร้อมทุกชั้น ทุกแผนก มีทั้งแผงกั้นฉาก บริเวณเเคชเชียร มีป้ายเตือนถึงการเว้นระยะห่าง โดยเฉพาะการจำกัดจำนวนคนไม่ให้เกิน 35,000คน เพื่อรักษาระยะห่าง ที่ถือเป็นมาตรการสำคัญ รวมถึงนวัตกรรมต่างๆที่จะนำมาใช้ เช่น การอบฆ่าเชื้อ ของการเลือกซื้อเสื้อ ที่จะต้องมีการลอง จะต้องนำมาอบฆ่าเชื้อเป็นเวลา3นาที ก่อนจะนำไปขายให้ลูกค้า

ปลัดกรุงเทพมหานคร ยังเน้นย้ำกับทางห้างสรรสินค้าในโซนร้านอาหารที่นั่งรับประทานในร้าน ยังให้นั่งทานได้เพียงคนเดียว จัดโต้ะเว้นระยะห่าง มีฉากพลาสสติกกั้น เมื่อมาตรการของทางห้างได้เตรียมความพร้อมไว้รองรับดีอยู่แล้ว จึงขอความร่วมมือที่มาใช้บริการจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เชื่อว่าประชาชนจะสามารถป้องกันตัวเองได้เเละคุ้นชิ้นกับมาตการที่ปฏิบัติมาสักระยะ แต่อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ของทางห้างสรรสินค้าจะคอยให้คำแนะนำ หากเกิดความแออัดไม่เว้นระยะห่าง จึงขอความร่วมมือให้ประชาชนร่วมมือปฏิบัติตามมารการของภาครัฐที่วางไว้อย่างเข้มงวด