วัดธรรมกายแจงจัดธรรมยาตราไม่เกี่ยวเลือกตั้ง ย้ำสู้ปมอายัดทรัพย์เพราะคือสาธารณะประโยชน์

ที่ห้อง Theater ชั้น 2 อาคาร 100 ปี คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง วัดพระธรรมกาย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ได้จัดให้มีการแถลงข่าวการดำเนินงาน โครงการธรรมยาตรา เส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 7 รักษ์บวร รักษ์ศีล 5 เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ เนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2562 ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 2 – 31 มกราคม พ.ศ. 2562

นายองอาจ ธรรมนิทา โฆษกคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย และผู้ประสานงานโครงการฯ กล่าวว่า การดำเนินงานโครงการธรรมยาตรา มีกำหนดดำเนินงานฯ ในระหว่างวันที่ 2 – 31 มกราคม พ.ศ. 2562

ได้แก่ ลำดับที่ 1 สถานที่เกิดด้วยรูปกายเนื้อ ตั้งอยู่บนแผ่นดินรูปดอกบัว อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี, ลำดับที่ 2 สถานที่ตั้งมโนปณิธานว่าจะบวชตลอดชีวิต คลองบางนางแท่น อ.สามพราน จ.นครปฐม, ลำดับที่ 3 สถานที่เกิดในเพศสมณะ วัดสองพี่น้อง (พระอารามหลวง) ตั้งอยู่ริมคลองสองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี, ลำดับที่ 4 สถานที่เกิดด้วยกายธรรม วัดโบสถ์บน บางคูเวียง ตั้งอยู่ริมคลองบางกอกน้อย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี, ลำดับที่ 5 สถานที่เผยแผ่วิชชาธรรมกายครั้งแรก วัดบางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม, ลำดับที่ 6 สถานที่ค้นคว้าและเผยแผ่วิชชาธรรมกายวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ (พระอารามหลวง) กรุงเทพฯ, ลำดับที่ 7 สถานที่ขยายวิชชาธรรมกายวัดพระธรรมกาย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

สำหรับในปีนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบกิจกรรมฯ ที่จัดขึ้น จึงกำหนดรูปแบบ การเดินทางของคณะพระธรรมยาตราฯ ในเส้นทางพระผู้ปราบมาร ระหว่างอนุสรณ์สถานฯ และวัดต่างๆ ที่มีกำหนดจัดกิจกรรมฯ ด้วยการใช้รถบัส และเรือโดยสารในการเดินทางเป็นหลัก อีกทั้ง กิจกรรมนี้เป็นบุญกุศล ไม่เกี่ยวกับการเมือง และไม่เกี่ยวกับการเลือกตั้งแต่อย่างใดทั้งสิ้น

ทั้งนี้เมื่อติดตามข่าวสารจากสื่อมวลชน ก็เกิดความไม่สบายใจในกลุ่มของคณะศิษย์ฯ เรื่องในการดำเนินการทางกฎหมาย ทราบว่ายังมีกระบวนการทางกฎหมายอีกหลายขั้นตอน เชื่อว่าทีมงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการเรื่องนี้อย่างเต็ม คณะศิษย์ฯ เองได้ติดตามข้อมูลข่าวสาร โดยมีความเชื่อมั่นและความตั้งใจ ความบริสุทธิ์ คดีความต่าง ๆ ยังอยู่ในขั้นตอนของการตรวจสอบข้อเท็จจริง และหลายคดีที่อยู่ในชั้นศาล ผมเองก็ยากที่จะพูดในรายละเอียด อาจจะเข้าข่ายละเมิดการดำเนินงานต่าง ๆ ของทางราชการ ยังยืนยันว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นภายในวัดพระธรรมกาย โดยเฉพาะสิ่งปลูกสร้างเกิดขึ้นด้วยความศรัทธาจากญาติโยมจำนวนเป็นแสนเป็นล้านคน และไม่ได้เกิดขึ้นจากคนใดคนหนึ่ง ซึ่งสิ่งปลูกสร้างในวัดพระธรรมกายก็เพื่องานพระพุทธศาสนา

อย่างอาคาร 100 ปีคุณยาย ผมก็ถือว่ามีส่วนเป็นเจ้าของในการร่วมสร้าง ผมมีความเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เป็นสาธารณะประโยชน์ ย่อมจะเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้สร้าง ทุกคนมีความปรารถนาดีหมดเมื่อเราทำดีทุกสิ่งทุกอย่างจะย้อนมาแต่สิ่งที่ดี ๆ  ส่วนการอายัดอาคารนั้นทางวัดมีการขออนุญาตการใช้อาคารกับเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องอย่างถูกกฎหมาย เพื่อใช้ประโยชน์อย่างถูกต้อง ซึ่งอาคารนี้สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ ใช้ในงานที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาทั้งสิ้น ประโยชน์ที่เกิดขึ้นก็มากมาย ทุกอย่างขอให้ผ่านไปด้วยความราบรื่น