ข่าว ข่าวภาคกลาง

กรมควบคุมมลพิษ ฟ้องโรงงานเอทานอล ทิ้งน้ำเสียทำกระเบนราหูตายในแม่กลอง

อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ยื่นฟ้อง โรงงานเอทานอล ในจังหวัดสมุทรสงคราม เรียก 5.78 ล้าน กรณีปล่อยน้ำเสียทำกระเบนราหูตายในแม่กลอง

นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ(คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า จากกรณีปลากระเบนราหูและสัตว์น้ำอื่นๆ ตายเป็นจำนวนมากในแม่น้ำแม่กลอง จังหวัดราชบุรี และจังหวัดสมุทรสงคราม ในระหว่างวันที่ 1-7 ตุลาคม 2559 โดยเฉพาะในเขตอำเภอบางคนที และอำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จากการตวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพน้ำของ คพ. และจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีสาเหตุมาจากการระบายน้ำกากส่าสุดท้ายที่ผ่านการบำบัดแล้วลงสู่คลองแฉลบและไหลลงสู่แม่น้ำแม่กลอง ของโรงงานเอทานอลราชบุรี (บริษัท ราชบุรี เอทานอล จำกัด)

นายประลอง กล่าวว่า คพ. และ กรมประมง จึงเป็นโจทก์ฟ้องเรียกค่าใช้จ่ายและค่าเสียหายตามมาตรา 96 และมาตรา 97 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 จากบริษัท ราชบุรี เอทานอล จำกัด กับพวกเป็นเงินจำนวน 5,785,996.50 บาท โดยค่าใช้จ่ายและค่าเสียหายดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงจากการเข้าไปดำเนินการประเมินผลคุณภาพสิ่งแวดล้อมของ คพ.จำนวน 306,440 บาท และค่าเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ปลากระเบนราหู กุ้ง หอย ของกรมประมง จำนวน 5,479,556.50 บาท โดยยื่นฟ้องคดีต่อศาลจังหวัดราชบุรี เป็นคดีหมายเลขดำที่ สวพ.1/2562

ทั้งนี้ แต่ก่อนที่ศาลจะกำหนดนัดชี้/สืบพยาน ศาลได้นัดไกล่เกลี่ยคดี ระหว่างโจทก์ทั้งสองและจำเลยเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา โดยในวันดังกล่าวทนายซึ่งเป็นผู้รับมอบอำนาจ ของจำเลยได้รับเอาข้อเสนอของโจทก์ที่ให้รับผิดตามฟ้องไปเสนอให้คณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณา และศาลนัดไกล่เกลี่ยอีกครั้งในวันที่ 26 สิงหาคม 2562 และหากตกลงกันไม่ได้ศาลจะนัดชี้/สืบพยาน ต่อไป นายประลอง กล่าว