เปิดบ้านศิลปินเมืองพะเยา! แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ประจำจังหวัด

เปิดบ้านศิลปินเมืองพะเยารายแรก เตรียมยกระดับเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของ จ.พะเยา ที่อำเภอแม่ใจ สาขาทัศนศิลป์ จิตรกรรมภาพเขียนสี และภาพลายเส้น

ว่าที่ร้อยตรี จำรัส โสตถิกุล นายอำเภอแม่ใจ เป็นประธานเปิด โครงการ “เปิดบ้านศิลปินเมืองพะเยา” ประจำปีงบประมาณ 2561 ซึ่งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา จัดขึ้นเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลผู้มีผลงานด้านศิลปะเมืองพะเยา สร้างขวัญกำลังใจให้แก่บุคคลผู้มีผลงานด้านศิลปะเมืองพะเยา โดยจัดโครงการเปิดบ้านศิลปินเมืองพะเยาประจำปี 2561  และเพื่อส่งเสริมให้เป็นที่รู้จักต่อสาธารณชน มีความพร้อมในการพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาเทคนิควิธีสร้างสรรค์ผลงานของตนเอง

โดยมีศิลปินเข้าร่วมโครงการดังกล่าว  จำนวน 16 ราย และผ่านการ คัดเลือกเหลือ  5 ราย โดยในวันนี้ เป็นการเปิดบ้านศิลปินเมืองพะเยา รายแรก คือนายเจริญ มาบุตร บ้านเลขที่ 333 หมู่ 3 ถนนป่าแฝกเหนือ ตำบลป่าแฝกอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นศิลปิน สาขาทัศนศิลป์ จิตรกรรมภาพเขียนสี และภาพลายเส้น  โดยมีการนำภาพเขียน และภาพลายเส้นจำนวนมากมาแสดงในงานด้วย  สำหรับพิธีเปิดบ้านศิลปินเมืองพะเยาในวันนี้ มีอาจารย์เฉลิมชัย  โฆษิตพิพัฒน์  ศิลปินแห่งชาติ ร่วมในพิธีในครั้งนี้ด้วย

 

โดย อาจารย์เฉลิมชัย  โฆษิตพิพัฒน์ ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่มี ศิลปิน ด้านสาขาทัศนศิลป์ จิตรกรรมภาพเขียนสี และภาพลายเส้น ที่มีฝีมือในจังหวัดพะเยา โดยในอนาคตเชื่อว่า จะทำให้จังหวัดพะเยา มีแหล่งท่องเที่ยวที่ทรงคุณค่าทางด้านศิลปะ ทำให้เกิดการท่องเที่ยว และแหล่งท่องเที่ยวใหม่ เป็นแหล่งทำมาหากินของชาวบ้าน เกิดการค้าการขาย นอกจากนี้ยังการการขยายตัวด้านศิลปะในพื้นที่ ทำให้ชาวบ้านทราบถึงคำว่าศิลปะคืออะไร เพราะศิลปะสามารถมูลค่าได้อย่างมหาศาล ซึ่งไม่ต่างจากที่ตนเองสามารถสร้างวัดร่องขุ่นได้ด้วยจากศิลปะ นับพันล้านบาท โดยขอให้ชาวพะเยาช่วยกันสนับสนุน เพราะเชื่อว่าจะทำให้จังหวัดพะเยา เจริญขึ้นได้ด้วยการท่องเที่ยวศิลปะ

สำหรับโครงการ “เปิดบ้านศิลปินเมืองพะเยา” ประจำปีงบประมาณ 2561 ซึ่งจัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด พะเยา โดยได้รับงบประมาณดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการส่งเสริมสังคมเอื้ออาทรภายใต้การเห็นคุณค่าต่อนักประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมพะเยาเห็นความสำคัญของการส่งเสริมฟื้นฟูอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม กิจกรรมพัฒนาศักยภาพศิลปินเมืองพะเยา การเปิดบ้านศิลปินเมืองพะเยา