เร่งตรวจซากกระดูกไดโนเสาร์สายพันธ์ใหม่

09 พ.ย. 2562 เวลา 10:16 น.

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู นางสาวกมลลักษณ์. วงโก เจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 2 กรมทรัพยากรธรณี

 

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

 

พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้ใหญ่บ้านบ้านห้วยทราย และประชาชน บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 1 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู ได้เดินทางพิสูจน์ บริเวณจุดที่ขุดค้นพบโครงกระดูกไดโนเสาร์ ที่ บริเวณภูผาสิ่วและที่ วัดคำหมากไฟ บ้านห้วยทราย ซึ่งอยู่ห่างจากหมู่บ้าน ประมาณ 1.5 กิโลเมตร หลังที่มี พระอาจารย์ทองคำ วัดคำหมากไฟ ไปพบชิ้นส่วนกระดูกที่สงสัยว่าจะเป็นกระดูกสัตว์ในยุคดึกดำบรรพ์ จึงได้ขอให้เจ้าหน้าที่ที่มีความชำนาญเข้ามาตรวจสอบ โดยคณะของผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เจ้าหน้าจากกรมทรัพยากรธรณี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ใหญ่บ้านห้วยทรายและชาวบ้าน ได้ดูชิ้นส่วนของกระดูกที่สงสัยว่าจะเป็นกระดูกสัตว์โบราณยุคดึกดำบรรพ์ ที่วัดคำหมากไฟ ก่อนจากนั้นจึงได้เดินทางไปยังบริเวณภูผาสิ่ว บริเวณพบชิ้นส่วนของกระดูกที่สงสัยว่าจะเป็นสัตว์ยุคดึกดำบรรพ์ ซึ่ง ในเบื้องต้นเป็นไดโนเสาร์ 3 ชนิด คือ ชนิดกินพืช ชนิดกินปลา และชนิดที่กินเนื้อเป็นอาหาร

 

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

 

ทางด้าน นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ. ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ได้แจ้งให้ประชาชน ในพื้นที่ ได้ช่วยกันอนุรักษ์ ซึ่งถือว่าสิ่งที่พบเป็นสมบัติของชาติของชาว หนองบัวลำภูโดยการห้ามขุดค้น และหยิบถือวัสดุอื่นใดที่คล้ายโครงกระดูกหรือก้อนหิน ที่มีลักษณะแปลกๆ ออกนอกพื้นที่ พร้อมทั้งแจ้งผู้ใหญ่บ้านให้ประชาสัมพันธ์ให้ราษฎรในหมู่บ้านรับทราบ และเฝ้าระวังไม่ให้มีการนำออกไปจากพื้นที่

 

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

 

ทางด้าน น.ส.กมลลักษณ์ วงษ์โก เจ้าหน้าที่จาก สำนักงานทรัพยการธรณี เขต .2 กล่าวว่า หลังจากได้เข้าร่วมตรวจสอบกระดูกไดโนเสาร์ กับคณะผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ตามที่ชาวบ้านห้วยทราย ต.หนองบัว อ.เมือง ได้แจ้งทางจังหวัด จากการตรวจสอบพบตัวอย่างซากดึกดำบรรพ์ในชั้นหินทรายเนื้อปนปูน ของหมวดหินเสาขัว อายุครีเทเชียสตอนต้น ประมาณ130ล้านปีประกอบด้วย กระดูกไดโนเสาร์มีลักษณะคล้ายไดโนเสาร์กลุ่มซอโรพอด คอยาว หางยาว เดิน4ขา กินพืช้เป็นอาหาร

 

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

 

สองเป็น.ฟันของไดโนเสาร์กินเนื้อกลุ่มสไปโนซอรัส และชนิดที่สามคือ ฟันไดโนเสาร์กินเนื้อกลุ่มเทอโรพอด จึงได้แจ้งใหทางจังหวัดกันพื้นที่และแจ้งการพบซากกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งทำหนังสือถึง สำนักงานทรัพยากรธรณี เพื่อดำเนินการตาม พรบ.คุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ต่อไป

 

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

 

ส่วนทางด้าน นายประสิทธิ์. จันทะแจ่ม ผู้ใหญ่บ้านห้วยทราย กล่าวว่า ชิ้นส่วนของกระดูกไดโนเสาร์ค้นพบโดยพระอาจารย์ทองคำ พระวัดคำหมากไฟ ซึ่งได้เดนทางไปมาระหว่างวัดถ้ำเต่า และได้พบชิ้นส่วนกระดูก ประมาณ สองอาทิตย์ที่ผ่านมา จึงได้ประสานงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบ ส่วนการเฝ้าระวังป้องกันนั้น จะได้มีการประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าวหมู่บ้าน ให้ชาวบ้านช่วยกันรักษา และจะได้มีการประชุมกับคณะกรรมการหมู่บ้านในการหามาตรการในการดูรักษาต่อไป