ข่าว

นักเรียนหลักสูตรนายอำเภอ ร่วมเก็บขยะหาดอ่าวนาง

ตามที่คณะนักเรียนหลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 78 จำนวน 100 คน ได้มีกำหนดการศึกษาดูงานระหว่างวันที่ 17-21 มิ.ย. 2562 ในพื้นที่ภาคใต้ ได้แก่ จ.สุราษฎร์ธานี จ.กระบี่ จ.ภูเก็ต และ จ.ชุมพร โดยในวันที่ 18 มิ.ย. 2562 ทางคณะฯ ได้จัดทำกิจกรรม CSR หรือ Corporate Social Responsibility ซึ่งหมายถึง กิจกรรมที่แสดงถึงจิตสำนึกและความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อสาธารณะประโยชน์และการพัฒนาที่ยั่งยืน

โดยการเป็นจิตอาสาทำความสะอาด โดยการเดินเก็บขยะในบริเวณชายหาดอ่าวนาง อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ พร้อมทั้งได้ประชาสัมพันธ์รณรงค์ปลูกจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม และเชิญชวนชาวบ้านและนักท่องเที่ยวให้มารวมใจกันรักษาทะเล เดินเก็บขยะและทำความสะอาดบริเวณชายหาดอ่าวนาง เป็นระยะทาง 2 กิโลเมตร ซึ่งได้รับความสนใจและความร่วมมือเป็นอย่างดีจากชาวบ้านและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ