ข่าว ข่าวภาคใต้

แพทย์-พยาบาล รพ.บันนังสตา ติดเชื้อโควิด 19 จนท.ถูกกักตัวเพียบ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา ออกหนังสือประกาศ ระบุว่า โรงพยาบาลบันนังสตา รายงานพบบุคลากรติดเชื้อ 3 ราย เป็นพยาบาล 2 ราย และแพทย์ 1 ราย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา ออกหนังสือประกาศ ระบุว่า โรงพยาบาลบันนังสตา รายงานพบบุคลากรติดเชื้อโควิด 3 ราย เป็นพยาบาล 2 ราย และแพทย์ 1 ราย ทั้งนี้ได้กักตัวบุคลากร 21 รายไว้ที่บ้าน เพื่อเฝ้าระวังและดูอาการ

โรงพยาบาลบันนังสตา มีแพทย์ทั้งสิ้น 8 คน และถูกกักตัว 6 คน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา ได้แจ้งโรงพยาบาลบันนังสตา ดำเนินการตามมาตรการที่ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรณีโรคโควิด-19 ดังนี้

– งดบริการผ่าตัดปกติ ผ่าตัดเฉพาะกรณีฉุกเฉิน

– เลื่อนนัดผู้ป่วยโรคเรื้อรังตามเงื่อนไขความเจ็บป่วยเพื่อลดการแพร่หรือรับเชื้อ

– งดหรือเลื่อนการให้บริการทางรังสีวิทยาไม่เร่งด่วนทุกชนิด

– งดบริการการนวดแพทย์แผนไทย งานทันตกรรมให้บริการเฉพาะกรณีฉุกเฉินและเร่งด่วน

– บุคลากรของโรงพยาบาลทุกกลุ่ม ทุกคน หากมีไข้ มีอาการหวัด (ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก) ให้หยุดงานอยู่กับบ้านและแจ้งหัวหน้างานทราบทันที พร้อมทั้งรายงานผ่านทางคิวอาร์โค้ด เพื่อติดตามและสอบสวนโรคต่อไป ห้ามไปรับบริการที่คลินิกไข้หวัดที่จัดสำหรับประชาชน

นอกจากนี้จัดแพทย์จากทุกโรงพยาบาลใน จ.ยะลา ไปช่วยบริการในโรงพยาบาลบันนังสตา วันละ 3 คน ระยะเวลาประมาณ 7 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 26 เป็นต้นไป หรือจนกว่าแพทย์ของบันนังสตาจะกลับมาตรวจได้ตามปกติ