เอายามาคืนด่วน!! พบสารก่อมะเร็ง ในยา LANZAAR รักษาโรคความดันโลหิตสูง

21 มี.ค. 2562 เวลา 7:22 น.

คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาลและ รพ.รามาธิบดี ประกาศเรียกเก็บยา แลนซาร์ (Lanzaar) หรือ Losartan Potassium ขนาด 50 และ 100 มก.เฉพาะบางรุ่นการผลิต เหตุตรวจพบสารปนเปื้อนในวัตถุดิบของตัวยาสำคัญ ทั้งนี้ ผู้ป่วยที่รับยาดังกล่าวไป สามารถนำมาคืน เพื่อแลกเปลี่ยนยาตัวใหม่ได้ โดยเน้นย้ำ ยาลดความดัน ต้องกินอย่างต่อเนื่อง ห้ามหยุดยาเอง

นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ สหรัฐอเมริกาและแคนาดาได้เรียกคืนยารักษาโรคความดันโลหิตสูงลอซาร์แทน เนื่องจากพบสารก่อมะเร็งในสารตั้งต้นในการผลิตยาดังกล่าวในหนูทดลอง กลุ่มไนโตรซามีน คือ N-Nitroso-Nmethyl-4-aminobutyric Acid (NMBA) บางรุ่นของบริษัท Hetero Lab Limited (Unit-l) ซึ่งเป็นวัตถุดิบผลิตที่ประเทศอินเดีย ในส่วน ประเทศไทยมีการตรวจสอบ พบว่ามีบริษัทผลิตยา 9 แห่ง ที่นำเข้ายาลอซาร์แทนเข้ามา มีทะเบียนตำรับที่ได้รับอนุญาตให้จำหน่ายในประเทศ นอกจากนี้ ยังมี 1 บริษัทคือ บริษัทเบอร์ลิน ฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี จำกัด ที่ได้นำเข้าวัตถุดิบตัวที่มีปัญหามาจากประเทศอินเดีย 8 รุ่นการผลิต และผลิตเป็นยาสำเร็จรูปแล้ว 2 ทะเบียนตำรับ รวม 142 รุ่น

คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาลและ รพ.รามาธิบดี ประกาศเรียกเก็บยา แลนซาร์ (Lanzaar) หรือ Losartan Potassium ขนาด 50 และ 100 มก.เฉพาะบางรุ่นการผลิต เหตุตรวจพบสารปนเปื้อนในวัตถุดิบของตัวยาสำคัญ ทั้งนี้ ผู้ป่วยที่รับยาดังกล่าวไป สามารถนำมาคืน เพื่อแลกเปลี่ยนยาตัวใหม่ได้  โดยเน้นย้ำ ยาลดความดัน ต้องกินอย่างต่อเนื่อง ห้ามหยุดยาเอง

ยาที่ผลิตสำเร็จรูปแล้ว 2 ตำรับนั้น ประกอบด้วย 1.LANZAAR 50 ทะเบียนตำรับเลขที่ 1A 20/53 (NG) รวม 81 รุ่นการผลิต ได้แก่ รุ่นการผลิตที่ 1800670-1800697, 1800839 -1800850, 1800927-1800942, 1801034-1801041, 1801135-1801143, 1803285-1803291 และ 1803841 และ 2.LANZAAR 100 ทะเบียนตำรับเลขที่ 1A 3/58 (NG) รวม 61 รุ่นการผลิต ได้แก่ รุ่นการผลิตที่ 1800698-1800707, 1800788-1800797, 1800943 -1800958, 1800994-1801009, 1801236, 1803622-1803629 จึงประสานไปยังร้านขายยา คลินิก โรงพยาบาล ให้ติดตามจากผู้ป่วยที่ได้รับยาไป ให้นำกลับมาเปลี่ยนเป็นยาตัวอื่นแทน ส่วนประชาชนที่มียาดังกล่าวอยู่ในมือมาขอเปลี่ยนยาได้ที่คลินิกหรือโรงพยาบาล ขณะนี้มีการเตรียมยาตัวใหม่ไปสำรองไว้แล้วเรียบร้อย แต่หากยังไม่สะดวกในการมาเปลี่ยนคืนยา ยังสามารถรับประทานต่อไปได้ เนื่องจากที่พบสารก่อมะเร็งนั้นเป็นการพบในหนูทดลอง

คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาลและ รพ.รามาธิบดี ประกาศเรียกเก็บยา แลนซาร์ (Lanzaar) หรือ Losartan Potassium ขนาด 50 และ 100 มก.เฉพาะบางรุ่นการผลิต เหตุตรวจพบสารปนเปื้อนในวัตถุดิบของตัวยาสำคัญ ทั้งนี้ ผู้ป่วยที่รับยาดังกล่าวไป สามารถนำมาคืน เพื่อแลกเปลี่ยนยาตัวใหม่ได้  โดยเน้นย้ำ ยาลดความดัน ต้องกินอย่างต่อเนื่อง ห้ามหยุดยาเอง

ยาที่ผลิตสำเร็จรูปแล้ว 2 ตำรับนั้น ประกอบด้วย 1.LANZAAR 50 ทะเบียนตำรับเลขที่ 1A 20/53 (NG) รวม 81 รุ่นการผลิต ได้แก่ รุ่นการผลิตที่ 1800670-1800697, 1800839 -1800850, 1800927-1800942, 1801034-1801041, 1801135-1801143, 1803285-1803291 และ 1803841 และ 2.LANZAAR 100 ทะเบียนตำรับเลขที่ 1A 3/58 (NG) รวม 61 รุ่นการผลิต ได้แก่ รุ่นการผลิตที่ 1800698-1800707, 1800788-1800797, 1800943 -1800958, 1800994-1801009, 1801236, 1803622-1803629 จึงประสานไปยังร้านขายยา คลินิก โรงพยาบาล ให้ติดตามจากผู้ป่วยที่ได้รับยาไป ให้นำกลับมาเปลี่ยนเป็นยาตัวอื่นแทน ส่วนประชาชนที่มียาดังกล่าวอยู่ในมือมาขอเปลี่ยนยาได้ที่คลินิกหรือโรงพยาบาล ขณะนี้มีการเตรียมยาตัวใหม่ไปสำรองไว้แล้วเรียบร้อย แต่หากยังไม่สะดวกในการมาเปลี่ยนคืนยา ยังสามารถรับประทานต่อไปได้ เนื่องจากที่พบสารก่อมะเร็งนั้นเป็นการพบในหนูทดลอง

คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาลและ รพ.รามาธิบดี ประกาศเรียกเก็บยา แลนซาร์ (Lanzaar) หรือ Losartan Potassium ขนาด 50 และ 100 มก.เฉพาะบางรุ่นการผลิต เหตุตรวจพบสารปนเปื้อนในวัตถุดิบของตัวยาสำคัญ ทั้งนี้ ผู้ป่วยที่รับยาดังกล่าวไป สามารถนำมาคืน เพื่อแลกเปลี่ยนยาตัวใหม่ได้  โดยเน้นย้ำ ยาลดความดัน ต้องกินอย่างต่อเนื่อง ห้ามหยุดยาเอง

นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการ อย. กล่าวว่า เมื่อปี 2561 มีการเรียกเก็บคืนยารักษาโรคความดันโลหิตสูง ชื่อวาซาร์แทน ส่วนปี 2562 ที่เรียกคืนเป็นตัวใหม่ แต่อยู่ในกลุ่มของยาลดความดันโลหิตสูงเช่นกัน ตรงนี้อาจทำให้ประชาชนกังวลในการใช้ยากลุ่มยาลดความดันตัวอื่น ขอเรียนว่าตัวอื่นไม่ได้มีปัญหาแค่ประชาชนอย่าขาดยาที่ใช้ในการรักษาโรคความดันโลหิตสูงและโรคหัวใจ ซึ่งเป็นโรคที่มีความสำคัญหากรักษาไม่ดี หรือขาดยามีโอกาสหัวใจวาย อัมพฤกษ์ อัมพาต และอาจเสียชีวิตได้ในเวลาอันรวดเร็ว

นายสุชาติ จองประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักยา อย. กล่าวว่า เนื่องจากเจอปัญหามา 2 รอบแล้วในกลุ่มยาลดความดัน ตอนนี้จึงเข้มงวด จะขยายการตรวจสอบในยาลดความดันตัวอื่นด้วยว่ามีแนวโน้มพบปัญหาแบบเดียวกันหรือไม่ และขอให้ผู้ประกอบการได้ตรวจเข้มสารที่ใช้ผลิตยาลดความดันทุกรุ่นการผลิตด้วย