ข่าว

อย่าเพิ่งดราม่า!! No Bikini ป้ายนี้มีที่มา

มีดราม่าเกิดขึ้น สนั่นโซเชียล เมื่อชาวเน็ต และนักท่องเที่ยวต่างชาติไปเจอป้าย “ห้ามใส่บิกีนี” บนเกาะแสมสาร กลายเป็น ประเด็น”ถกเถียง”เกิดขึ้น ความไม่รู้ จึงวิพากษ์วิจารณืกันไปว่า เหตุใดเที่ยวทะเล มาชายหาด จึงห้ามใส่บีกินี่ เหมือนชายหาดทั่วไปไม่ได้

ช้าก่อน!! อย่าเพิ่งตัดสิน ให้เรื่องบานปลาย เพราะความไม่รู้ของอินเตอร์เน็ตนชนบางคน บางกลุ่ม เรื่องนี้มีความเป็นมา ที่เมื่อรู้แล้ว ต้องอธิบายต่อไปยังนักท่องเที่ยวว่า เกาะแสมสาร ซึ่งเป็นเกาะขนาดเล็กในอำเภอสัตหีบ จ.ชลบุรี  อยู่ในเขตพื้นที่ของทหารเรือสัตหีบ

ความไม่รู้ จึงเกิดดราม่าขึ้นว่า เหตุใดเที่ยวทะเล มาชายหาด จึงห้ามใส่บีกินี่ เหมือนชายหาดทั่วไปไม่ได้

ส่วนหนึ่งผู้รู้ แนะว่า ป้ายที่ติดอาจสื่อความหมายไม่ชัดเจนหรือแตกต่าง ทางที่ดี อาจเขียนป้ายเป็น “อยู่ในเขตสถานที่ราชการ โปรดแต่งกายให้สุภาพ” แทน “ห้ามใส่บิกีนี้ “น่าจะสื่อความหมายได้ชัดเจนกว่า

ปัจจุบันได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวอย่างมาก แต่ด้วยความที่เป็นเกาะที่ สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้จำกัด คือเพียงวันละ 500 คนสำหรับนักท่องเที่ยวทั่วไปเท่านั้น (บางครั้งมีการติดต่อมาเป็นแบบหมู่คณะ ซึ่งจะพิจารณา โดยเจ้าหน้าที่ทหารเป็นกรณีไป จึงเห็นว่าบางวันจะมีคนมากกว่า 500คนเป็นบางครั้ง)

สำหรับที่มาของ”เกาะแสมสาร”เริ่มต้นขึ้นจาก การที่กองทัพเรือได้น้อมเกล้าฯ ถวายเกาะแสมสารเข้าร่วมสนองพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.) มีการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริ  ให้ดำเนินงานที่เกาะแสมสาร คล้ายคลึงกับเกาะปอร์โครอลล์ ของประเทศฝรั่งเศส คือ เป็นทั้งแหล่งศึกษาและแหล่งสร้างจิตสำนึก และทรงมีพระราชกระแสแนะนำแนวทางการสร้างความรู้ ความเข้าใจและสร้างจิตสำนึกในเรื่องเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้แก่เยาวชนไว้หลายครั้ง

โดยเป็นเกาะที่เหมาะในการทำกิจกรรมศึกษาธรรมชาติทั้งบนบกและใต้ท้องทะเล ซึ่งมีธรรมชาติที่สวยงาม น้ำทะเลใส เหมาะกับการเล่นน้ำเป็นอย่างมาก