หยุดแชร์ ข้อมูลเตือนอาการโควิด อ้างสรุปจาก สธ. เป็นข้อมูลเท็จ

29 ธ.ค. 2563 เวลา 4:07 น.

หยุดแชร์ ข้อมูลอาการเตือนโควิด-19 อ้างสรุปจากสธ. เป็นข้อมูลเท็จ

จากที่มีการแชร์ข้อมูลเรื่องอาการเตือนของการติดเชื้อโควิด-19 ให้เช็กตัวเองทุกวัน โดยระบุว่าข้อมูลมาจากกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ทางกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขได้ชี้แจงว่า ข้อมูลที่ถูกแชร์นั้นทางกระทรวงสาธารณสุขไม่ได้เป็นผู้ให้ข้อมูล จึงขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อและตรวจสอบข้อมูลก่อนแชร์ทุกครั้ง เพื่อไม่ให้เกิดความตื่นตระหนก ทั้งนี้อาการที่สังเกตได้ คือ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส โดยอาจมีเพียงอาการใดอาการหนึ่ง หรือเริ่มมีอาการใดก่อน

หยุดแชร์ ข้อมูลอาการเตือนโควิด-19 อ้างสรุปจากสธ. เป็นข้อมูลเท็จ

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ของเชื้อไวรัสโควิด-19 สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์  https://ddc.moph.go.th/ หรือโทรสายด่วน 1422 และเฟซบุ๊ก ศูนย์ข้อมูล COVID-19