เลือกตั้ง62 : คณิตศาสตร์การเมือง "จัดสรรปันส่วนผสม" จุดเปลี่ยนเกม?

19 มี.ค. 2562 เวลา 5:22 น.

การเลือกตั้งในปี 2562 ครั้งนี้ คนไทยได้ใช้ระบบเลือกตั้งแบบจัดสรรปันส่วนผสม ที่เป็นการรวบรวมทุกเสียงให้มีความหมาย ขณะที่นักวิชาการหรือพรรคการเมืองก็สะท้อนถึงปัญหาของระบบเลือกตั้งรูปแบบนี้ ที่จะส่งผลให้พรรคการเมืองอ่อนแอ เกิดรัฐบาลผสมที่ไร้เสถียรภาพ มีโอกาสที่จะซื้อเสียงมากขึ้น และไม่สะท้อนเจตนารมณ์ของผู้ออกเสียง

พาไปรู้จักระบบเลือกตั้งแบบจัดสรรปันส่วนผสม หรือ MMA ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เป็นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับที่ 20 ที่กำหนดให้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จำนวน 500 คน แบ่งเป็น ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งจำนวน 350 คน และ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ 150 คน ใช้บัตรเลือกตั้งใบเดียวเพื่อกาผู้สมัครที่ชื่นชอบ ขณะเดียวกันการกาผู้สมัครที่เราชื่นชอบจะส่งผลให้เป็นการเลือกพรรคการเมืองที่เขาสังกัดอยู่ไปด้วย ซึ่งคะแนนที่เราให้พรรคจะนำไปคำนวณเพื่อคิดที่นั่ง ส.ส.ทั้งสภาที่พรรคการเมืองนั้นควรจะได้ แบ่งปันคะแนนอย่างไร? ลองมาตั้งสมมติฐาน วิเคราะห์การเลือกตั้งในครั้งนี้ จากระบบ "จัดสรรปันส่วนผสม"

การเลือกตั้งในปี 2562 ครั้งนี้ คนไทยได้ใช้ระบบเลือกตั้งแบบจัดสรรปันส่วนผสม ที่เป็นการรวบรวมทุกเสียงให้มีความหมาย ขณะที่นักวิชาการหรือพรรคการเมืองก็สะท้อนถึงปัญหาของระบบเลือกตั้งรูปแบบนี้ ที่จะส่งผลให้พรรคการเมืองอ่อนแอ เกิดรัฐบาลผสมที่ไร้เสถียรภาพ มีโอกาสที่จะซื้อเสียงมากขึ้น และไม่สะท้อนเจตนารมณ์ของผู้ออกเสียง

"จัดสรรปันส่วนผสม" จุดเปลี่ยนเกม???

รายการ เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand วันที่ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 น.- 10.00 น. ทางช่อง SPRING26 ดำเนินรายการโดย “ ดนัย เอกมหาสวัสดิ์” และ “อมรรัตน์ มหิทธิรุกข์” เจาะลึกประเด็นร้อน.. เสิร์ฟอาหารสมองยามเช้า วันนี้ *"จัดสรรปันส่วนผสม" จุดเปลี่ยนเกม???* รายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายการ