Spring News

ไขข้อข้องใจ! "สติ๊กเกอร์สัญลักษณ์" ของ "ผู้พิการทางสายตา" #ข่าวจริงเช็กแล้ว

17 พ.ค. 2561 เวลา 7:04 น.

จากกรณีที่มีการแชร์ภาพ สติ๊กเกอร์สัญลักษณ์ ของผู้พิการ สีดำ-เหลือง โดยระบุข้อความว่า “ผู้พิการทางสายตา กรุณาจับราวเหล็ก ตลอดทางเดินเชื่อมอาคาร” นักวิชาการศึกษา ระบุ มีประโยชน์กับผู้พิการสายตาแบบเลือนลาง

จากกรณีที่มีการแชร์ภาพ สติ๊กเกอร์สัญลักษณ์ ของผู้พิการ สีดำ-เหลือ โดยระบุข้อความว่า  “ผู้พิการทางสายตา กรุณาจับราวเหล็ก ตลอดทางเดินเชื่อมอาคาร” ทำให้มีผู้เข้าโพสต์แสดงความคิดเห็นต่างๆนานา  ทีมข่าวสปริงนิวส์ออนไลน์ ได้สอบถามไปยังผู้โพสต์ ได้รับว่าสติ๊กเกอร์นี้ถูกติดอยู่ที่ ประตูเลื่อน ทางออกผู้โดยสาร สถานีขนส่งสายใต้

 

ผู้สื่อข่าวได้สอบถามไปยัง ดร.นันทนุช สุวรรนาวุธ นักวิชาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้อธิบายถึงป้ายสติ๊กเกอดร์ตัวนี้ว่า ลักษณะหรือสัญลักษณ์ที่แสดง นั้น ต้องอธิบายว่าผู้พิการทางสายตาจะแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ ผู้ที่มองไม่เห็นเลย หรือเรียกว่าการมองเห็นที่ไม่เกิดประโยชน์ เช่น มองเห็นเพียง แสง  กับอีกลักษณะผู้ที่มองเห็นเลือนลาง หรือมองเห็นในระยะใกล้ๆ ที่ต้องใส่แว่น ซึ่งป้ายสติ๊กเกอร์นี้จะมีประโยชน์กับผู้พิการทางสายตา ลักษณะที่ 2  บุคคลสายตาเลือนลาง เพราะสี และตัวหนังสือที่ใช้นั้นเป็นประโยชน์อยู่แล้ว เพราะเป็นสีสากลที่ใช้กันอยู่แล้ว

 

นอกจากนี้ยังเป็นประโยชน์ทางอ้อม ซึ่งประชาชนทั่วไป สามารถบอกให้กับคนตาบอดได้รับรู้ หรือช่วยเหลือได้เช่นกัน และการประชาสัมพันธ์ในลักษณะนี้จะนิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย นอกจากนี้ผู้พิการทางสายตาจะใช้วิธีสังเกตจากพื้นผิวต่างสัมผัส ที่เป็น guiding block เช่น ผิวต่างสัมผัสแบบเตือนอยู่ห่างจากสิ่งกีดขวาง  ผิวต่างสัมผัสนำทางจะชี้ทิศที่ต้องเดินข้ามถนน  นำทางไปยังสิ่งต่าง ๆ ที่ผู้พิการทางสายตาใช้ได้สะดวก

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด