อยากเห็นเมืองไทยดีกว่านี้

ความรักเป็นเรื่องสากล! นักวิชาการมอง พ.ร.บ.คู่ชีวิต สร้างความทัดเทียม-สิทธิขั้นพื้นฐาน

ทำไมการแต่งงานเพศเดียวกันจึงไม่ได้สิทธิเหมือนคู่สมรสที่เป็นชายหญิง ทั้งที่ความรักมันเป็นเรื่องสากล เป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน!!

เมื่อปี 2561 ที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรีไฟเขียวส่งร่าง พ.ร.บ.คู่ชีวิต ให้ สนช.พิจารณา เพื่อให้กลุ่มคู่รักหลากหลายทางเพศจดทะเบียนคู่ชีวิต สามารถทำธุรกรรมทางการเงินร่วมกัน รวมถึงสามารถให้สิทธิยินยอมทางการแพทย์และการดำเนินคดีอาญาแทนคู่ชีวิตได้

โดยสปริงนิวส์ได้สัมภาษณ์ ดร.ชเนตตี ทินนาม อุปนายกฝ่ายสื่อ สมาคมเพศวิถีศึกษา เปิดเผยว่า ความรักเป็นเรื่องสากล แต่เรากลับมองเรื่องครอบครัวเป็นของชาย-หญิงอย่างเดียว ชี้มนุษย์ทุกคนควรมีสิทธิขั้นพื้นฐาน

ด้าน “จิ๊บ-ณภัต มหาอุดมพร” Trans Man มองว่า พ.ร.บ.คู่ชีวิต จะนำมาซึ่งสิทธิขั้นพื้นฐานที่คู่รัก LGBT ควรจะได้รับ ขณะที่ “เจ-ปรเมศวร์ ตั้งสถาพร” ผู้เข้าประกวด Mr.Gay World Thailand 2019 ชี้ประเทศไทยควรมีความเท่าเทียม