Alive Innovation ข่าว

Google AI ตรวจจับมะเร็งเต้านมได้แม่นยำกว่าผู้เชี่ยวชาญ

เทคโนโลยีการแพทย์สำหรับรักษาโรคมะเร็ง ถูกพัฒนาจากเดิมและช่วยชีวิตผู้ป่วยหลายรายได้เร็วขึ้นโดยเฉพาะเครื่องมือ “แมมโมแกรม” ที่ใช้ในการตรวจภาพรังสีเต้านมโดยเฉพาะ เพื่อนำไปประกอบการวินิจฉัยโรคโดยผู้เชี่ยวชาญ อย่างไรก็ตาม วิธีการตรวจแบบนี้ยังคงมีอัตราการตรวจผิดค่อนข้างสูง แต่ล่าสุด ทาง Google ออกมาประกาศว่าระบบ AI ที่บริษัทกำลังพัฒนา มีประสิทธิภาพในการตรวจหามะเร็งได้แม่นยำกว่าแพทย์เสียอีก

Google จับมือกับสถาบันวิจัยทางการแพทย์ ร่วมกันพัฒนาระบบ AI เพื่อตรวจหามะเร็ง ด้วยการใช้รูปแมมโมแกรมผู้ป่วยมะเร็งเต้านมในสหรัฐฯและสหราชอาณาจักร จำนวนหลายหมื่นรูปมาเป็นฐานข้อมูล และเมื่อทดสอบระบบ ก็ได้ผลลัพธ์ที่น่าทึ่ง เพราะสามารถลดอัตราการตรวจผิดพลาดไปทั้ง 2 แบบ นั่นคือ false positives หมายถึงการตรวจพบว่ามีมะเร็งแต่ความจริงแล้วไม่มี และแบบ false negatives หมายถึงการตรวจไม่พบมะเร็ง แต่ความจริงแล้วมีอยู่

อัตราความผิดพลาดในกรณี false positives ลดลง 5.7%  ในกลุ่มตัวอย่างจากสหรัฐฯ และลดลง  1.2% ในกลุ่มตัวอย่างจากสหราชอาณาจักร ขณะที่อัตราความผิดพลาดในกรณี false negatives ลดลงสูงถึง 9.4% ในกลุ่มตัวอย่างจากสหรัฐฯ 2.7% ในกลุ่มตัวอย่างจากสหราชอาณาจักร ด้านหัวหน้าทีมวิจัยเปิดเผยว่า การค้นพบในครั้งนี้อาจเปลี่ยนแปลงวิธีการตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็งที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันเลยทีเดียว

ทั้งนี้ วิธีการแบบตรวจหามะเร็งในปัจจุบัน แพทย์จะใช้ภาพถ่ายรังสีร่วมกับประวัติผู้ป่วย จึงอาจเกิดความไม่แม่นยำในขั้นตอนของการพิจารณาภาพรังสีหรือบันทึกประวัติอาจผิดพลาดได้ แต่ระบบ AI พิจารณาจากภาพโดยใช้ฐานข้อมูลอย่างเดียว จึงสามารถลดความผิดพลาดได้มากกว่า ดังนั้น นี่จึงเป็นข่าวดีของวงการแพทย์ให้มีทิศทางในการพัฒนาแนวทางการวินิจฉัยโรคมะเร็งในอนาคต