svasdssvasds

นิวซีแลนด์พัฒนา อุตสาหกรรมสาหร่าย เพื่อเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และชุมชน

นิวซีแลนด์พัฒนา อุตสาหกรรมสาหร่าย เพื่อเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และชุมชน

นิวซีแลนด์หันมาทำอุตสาหกรรมสาหร่ายโดยมีการเปิดตัวกรอบการทำงานส่งเสริมการเติบโตของอุตสาหกรรมสาหร่ายที่เกิดขึ้นใหม่ของประเทศ เพื่อสร้างประโยชน์แก่ประเทศทั้งในทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม

Cr.xinhua กรอบการทำงานส่งเสริมการเติบโตของอุตสาหกรรมสาหร่าย ได้รับเงินสนับสนุนจากโครงการซัสเทนเนเบิล ซีส์ เนชั่นแนล ไซเอนซ์ ชาเลนจ์ (Sustainable Seas National Science Challenge) กำหนดวิสัยทัศน์ของอุตสาหกรรมสาหร่ายในอนาคต และการดำเนินงานเพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์ดังกล่าว รวมถึงแผนงานตามลำดับความสำคัญและช่องว่างของความรู้ ซึ่งได้รับการปรับปรุงผ่านกรณีศึกษาของอุตสาหกรรม

วิสัยทัศน์ที่ระบุในกรอบการทำงาน ประกอบด้วยการทำให้ผู้คนที่หลากหลายมีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมสาหร่าย การพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง การสร้างตำแหน่งงาน และการสร้างประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมด้วยการทำฟาร์มอย่างยั่งยืน

เนื้อหาที่น่าสนใจ :

สาหร่ายถือเป็นโอกาสทางธุรกิจใหม่สำหรับนิวซีแลนด์ ซึ่งสามารถถูกแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์หลายประเภท ตั้งแต่อาหารและปุ๋ยไปจนถึงครีมกันแดดและอาหารเสริม โดยบริษัทนิวซีแลนด์บางแห่งได้เริ่มทำฟาร์มสาหร่ายเชิงพาณิชย์แล้ว ขณะบริษัทอื่นๆ อยู่ในขั้นตอนการวางแผน

ร็อบ เมเจอร์ ผู้นำโครงการฯ และนักวิทยาศาสตร์ทางทะเลที่สถาบันคอว์ธรอน องค์กรทางวิทยาศาสตร์ขนาดใหญ่ในนิวซีแลนด์ที่ร่วมดำเนินโครงการนี้ ระบุว่าอุตสาหกรรมและบริษัทแต่ละแห่งจำเป็นต้องใช้ประโยชน์จากกรอบการทำงานตามที่เห็นสมควรและปรับแต่งตามที่ต้องการ

ไนเจล แบรดลีย์ ซีอีโอเอ็นไวโรสแตรต (EnviroStrat) อีกหนึ่งผู้ร่วมดำเนินโครงการฯ ระบุว่ากรอบการทำงานช่วยให้นักวิทยาศาสตร์สามารถจำแนกและจัดลำดับความสำคัญของโอกาส ในการบรรลุวิสัยทัศน์ที่ว่าสาหร่ายมีส่วนสำคัญต่อเศรษฐกิจของนิวซีแลนด์ ทั้งสนับสนุนระบบนิเวศ ชุมชน และวัฒนธรรมที่กำลังเติบโต

Cr. www.xinhuathai.com