svasdssvasds

CDC เผยวัคซีนโควิด-19 ประสิทธิภาพ โมเดอร์นา เหนือกว่า ไฟเซอร์และจอห์นสัน

CDC เผยวัคซีนโควิด-19 ประสิทธิภาพ โมเดอร์นา เหนือกว่า ไฟเซอร์และจอห์นสัน

โมเดอร์นายืนหนึ่ง! ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคระบาดแห่งชาติสหรัฐอเมริกา หรือ CDC เผยผลการเก็บข้อมูล เปรียบเทียบประสิทธิภาพวัคซีน 3 ยี่ห้อในการป้องกันการป่วยเข้าโรงพยาบาลจากโควิด-19 ผลปรากฏว่า วัคซีนโมเดอร์นา ได้ผลที่ดีที่สุด

สำนักข่าว CNN รายงานว่า ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคระบาดแห่งชาติสหรัฐอเมริกา หรือ CDC เปิดเผยข้อมูลประสิทธิภาพวัคซีนโควิด-19  โดยเป็นการเปรียบเทียบกันระหว่าง 3 ยี่ห้อวัคซีนโควิด-19 ได้แก่  ไฟเซอร์ โมเดอร์นา และจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน โดยศึกษาข้อมูลจากการใช้จริงกับผู้ป่วยโควิด-19 จำนวน 3,689 คน จาก 21 โรงพยาบาลใน 18 รัฐทั่วสหรัฐฯ ตั้งแต่วันที่ 11 มี.ค.-15 ส.ค. ที่ผ่านมา

 ผลปรากฏว่า  วัคซีนโมเดอร์นา มีประสิทธิภาพป้องกันการป่วยเข้าโรงพยาบาลจากโควิด-19 มากที่สุด โดยอยู่ที่ 93% ขณะที่วัคซีนไฟเซอร์อยู่ที่ 88% และวัคซีนชนิดฉีดเข็มเดียวของจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน อยู่ที่ 71%
.

ข่าวที่น่าสนใจ

อย่างไรก็ตาม เมื่อลงไปในรายละเอียดเกี่ยวกับประสิทธิภาพในระยะยาว จะพบว่า หลังจากผ่านการฉีดวัคซีนโควิด ครบโดสในช่วง 14-120 วัน หรือราว 4 เดือนนั้น วัคซีนโมเดอร์นามีประสิทธิภาพ 92% วัคซีนไฟเซอร์มีประสิทธิภาพเหลือเพียง 77% และตามด้วยวัคซีนจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสันลดลงมาเหลืออยู่ที่ 68%
.
แม้จาก สถิติวัคซีนโมเดอร์นา จะมีเปอร์เซ็นต์ประสิทธิภาพสูงสุด แต่ก็สะท้อนว่าวัคซีนทั้ง 3 ยี่ห้อที่อนุมัติใช้งานในสหรัฐฯ มีประสิทธิภาพป้องกันการป่วยเข้าโรงพยาบาลจากโควิด-19 ในระดับที่น่าพอใจทั้งสิ้น

 

related