svasdssvasds

ชมรมแพทย์ชนบทร้อง ไทยซื้อชุดตรวจ ATK ถูกสุด แต่ไม่ได้มาตรฐาน

จากกรณีที่ อภ.ประกาศจะจัดซื้อ ATK 8.5 ล้านชิ้น ยี่ห้อ LEPU แต่ชมรมแพทย์ชนบท ออกมาค้าน ว่ายี่ห้อดังกล่าว US FDA ไม่รับรอง และกังวลเรื่องมาตรฐานคุณภาพ จนอภ.สั่งชะลอจัดซื้อภายหลัง และล่าสุด สปสช. มีมติเรียกประชุมด่วน เพื่อหารือข้อเท็จจริงเรื่องนี้แล้ว

       จากกรณี 11 ส.ค. 64  องค์การเภสัชกรรม ได้ประกาศถึงการจัดซื้อ ชุดตรวจโควิด-19 Antigen Test Kit จำนวน 8.5 ล้านชุด ตามแผนงาน สปสช. จาก บริษัทออสแลนด์ แคปปิตอล จำกัด ยี่ห้อ Lipu จากจีน ราคาถูกสุด 70 บ/ ชิ้น

       12 ส.ค. 64 ชมรมแพทย์ชนบท ออก“แถลงการณ์ให้ อภ. จัดหา ATK ที่มีคุณภาพมาตรฐานองค์การอนามัยโลก และยกเลิกสัญญา 
       ล่าสุด นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวถึงกรณีชมรมแพทย์ชนบททักท้วงเรื่องคุณภาพของชุดตรวจโควิด Antigen Test Kit (ATK) ที่องค์การเภสัชกรรม (อภ.) ได้ดำเนินการจัดหาเพื่อใช้แจกให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงตามมติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติว่า 

       13 ส.ค.64 คณะอนุกรรมการจัดทำแผนการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นตามโครงการพิเศษซึ่งเป็นคณะอนุกรรมการฯ ภายใต้บอร์ด สปสช. จะมีการประชุมด่วน เพื่อหารือข้อเท็จจริงเรื่องดังกล่าว เนื่องจากต้องการให้ชุดตรวจ ATK ที่จะแจกให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงใช้ตรวจโควิดด้วยตนเองนั้นได้คุณภาพตามมาตรฐานสากล ซึ่งการแจกชุดตรวจ ATK ให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงเป็นแนวทางหนึ่งในการลดการระบาดของโรคโควิด-19 แยกผู้ติดเชื้อเข้าสู่ระบบการรักษาโดยเร็ว เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

 

 
related