ชมรมแพทย์ชนบทร้อง ไทยซื้อชุดตรวจ ATK ถูกสุด แต่ไม่ได้มาตรฐาน

14 ส.ค. 2564 เวลา 3:12 น. 26

จากกรณีที่ อภ.ประกาศจะจัดซื้อ ATK 8.5 ล้านชิ้น ยี่ห้อ LEPU แต่ชมรมแพทย์ชนบท ออกมาค้าน ว่ายี่ห้อดังกล่าว US FDA ไม่รับรอง และกังวลเรื่องมาตรฐานคุณภาพ จนอภ.สั่งชะลอจัดซื้อภายหลัง และล่าสุด สปสช. มีมติเรียกประชุมด่วน เพื่อหารือข้อเท็จจริงเรื่องนี้แล้ว

       จากกรณี 11 ส.ค. 64  องค์การเภสัชกรรม ได้ประกาศถึงการจัดซื้อ ชุดตรวจโควิด-19 Antigen Test Kit จำนวน 8.5 ล้านชุด ตามแผนงาน สปสช. จาก บริษัทออสแลนด์ แคปปิตอล จำกัด ยี่ห้อ Lipu จากจีน ราคาถูกสุด 70 บ/ ชิ้น

       12 ส.ค. 64 ชมรมแพทย์ชนบท ออก“แถลงการณ์ให้ อภ. จัดหา ATK ที่มีคุณภาพมาตรฐานองค์การอนามัยโลก และยกเลิกสัญญา 
       ล่าสุด นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวถึงกรณีชมรมแพทย์ชนบททักท้วงเรื่องคุณภาพของชุดตรวจโควิด Antigen Test Kit (ATK) ที่องค์การเภสัชกรรม (อภ.) ได้ดำเนินการจัดหาเพื่อใช้แจกให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงตามมติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติว่า 

       13 ส.ค.64 คณะอนุกรรมการจัดทำแผนการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นตามโครงการพิเศษซึ่งเป็นคณะอนุกรรมการฯ ภายใต้บอร์ด สปสช. จะมีการประชุมด่วน เพื่อหารือข้อเท็จจริงเรื่องดังกล่าว เนื่องจากต้องการให้ชุดตรวจ ATK ที่จะแจกให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงใช้ตรวจโควิดด้วยตนเองนั้นได้คุณภาพตามมาตรฐานสากล ซึ่งการแจกชุดตรวจ ATK ให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงเป็นแนวทางหนึ่งในการลดการระบาดของโรคโควิด-19 แยกผู้ติดเชื้อเข้าสู่ระบบการรักษาโดยเร็ว เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด