svasdssvasds

สรุปให้ ศบค. คลายล็อก 1 ต.ค. นี้ โรงหนัง ฟิตเนส นักร้องกลางคืน เปิดได้ แต่....

กิจการอะไรเปิดบ้าง 1 ต.ค.หลังศบค. ประกาศผ่อนคลายมาตรการ ลดเวลาเคอร์ฟิว ฟิตเนส โรงหนัง นักร้องร้านอาหาร เปิดได้แล้ว แต่...ต้องกฏเป๊ะ

ลดเวลาเคอร์ฟิว (สีแดงเข้ม 29 จังหวัด ) 
4 ทุ่ม - ตี 4  อีก 15 วันอย่างน้อย

เปิดกิจการอะไรบ้าง

1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน  

2.ห้องสมุดสาธารณะ  

3.พิพิธภัณฑ์
4.ศูนย์การเรียนรู้

กลุ่มธุรกิจต้องนัดหมายล่วงหน้า + Covid free
(คือ ลูกค้าวัคซีนครบ หรือ ผลตรวจเป็นลบใน 72 ชั่วโมง)
- ร้านทำเล็บ  

- ร้านสัก  

- ร้านนวด สปา ( ไม่เกิน 2 ชั่วโมงต่อคน)   

- เล่นดนตรีในร้านอาหาร นักดนตรีไม่เกิน 3 คน และ
นักดนตรีสวมหน้ากากตลอด นักร้องถอดเวลาร้องเพลง 
ห้ามผมจับ ห้ามสัมผัส คลุกคลี ตีวงในระหว่าง นักร้อง นักดนตรี ลูกค้า และร้านต้องปรับปรุงระบบหมุนเวียนอากาศ จัดสถานที่แบบ Covid Free Setting

10.ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม นิทรรศการ ยังไม่เปิด 


กลุ่มกิจการที่เปิดได้ถึง 3 ทุ่ม 
1.ห้าง 

- สถาบันกวดวิชา
- โรงภาพยนตร์ เว้นระยะ 1 เมตร  ลดจำนวนผู้ชมเหลือ  50% สวมหน้ากากตลอด ไม่รับประทานอาหาร

- สปา ฟิตเนส และสระว่ายน้ำ

-แต่ยังไม่เปิด ตู้เกมเครื่องเล่น ร้านเกม สวนสนุก สวนน้ำ ห้องประชุมและห้องจัดเลี้ยง

2. ร้านสะดวกซื้อ ตลาดสด ตลาดนัด 

3.ประเภทกีฬากลางแจ้ง หรือในร่มที่เป็นที่โล่ง
กีฬากลางแจ้งจัดการแข่งขัน ผู้ชมไม่เกิน 25% ต้องได้รับวัคซีนครบ หรือมีผลตรวจเป็นลบภายใน 72 ชั่วโมง  

related