svasdssvasds

เก็บกระเป๋าเตรียม Home Isolation 8 ไอเท็มจำเป็นเมื่อต้อง แยกกักตัวอยู่บ้าน

เก็บกระเป๋าเตรียม Home Isolation 8 ไอเท็มจำเป็นเมื่อต้อง แยกกักตัวอยู่บ้าน

แนวทางการรักษาแบบ Home Isolation หรือการแยกกักตัวอยู่บ้าน เริ่มนำมาใช้สำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีอาการน้อยหรือไม่แสดงอาการ เพื่อช่วยลดปัญหาเรื่องเตียงและบุคลากรทางการแพทย์ไม่เพียงพอ

Home Isolation

แนวทางการรักษาผู้ป่วยโควิดที่มีอาการสีเขียวซึ่งมีเกณฑ์การพิจารณาดังนี้

1. เป็นผู้ป่วยติดเชื้อที่ไม่มีอาการ

2. มีอายุไม่เกิน 60  ปี

3. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

4. อยู่คนเดียวหรือมีผู้อยู่ร่วมที่พักไม่เกิน 1 คน

5. ไม่มีภาวะอ้วน

6. ไม่มีโรคร่วม เช่น โรคปอดอุดกั้นเรื้อรั้ง โรคไตเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง โรคเบาหวานที่คุมไม่ได้ เป็นต้น

7. ยินยอมแยกตัวในที่พักของตนเอง

ในการดำเนินงานของส่วนการรักษาจะมีการติดตามและประเมินอาการทุกวัน โดยให้ผู้ติดเชื้อวัดอุณหภูมิ และระดับออกซิเจนในเลือด แจ้งให้สถานพยาบาลทราบทุกวัน ส่วนคนที่พบว่าตัวเองติดเชื้อ ยังไม่มีหน่วยงานใดรับ และคิดว่าตนเองเข้าข่ายเกณฑ์นี้ สามารถติดต่อได้ที่ 1330

เนื้อหาที่น่าสนใจ :

Home Isolation เมื่อพบว่าตัวเองสามารถรักษาแบบ Home Isolation ได้ นอกจากเตรียมเสื้อผ้าข้าวของที่จำเป็นแล้ว

อย่าลืมไอเท็มสำคัญเหล่านี้ด้วย

1. เจลหรือสเปรย์แอลกอฮอล์

สิ่งจำเป็นเมื่ออยู่ทั้งในบ้านและนอกบ้าน ควรพกติดตัวเพื่อฆ่าเชื้อโรคที่มือและสิ่งของต่างๆ ควรเลือกแอลกอฮอล์ในระดับที่ไม่เกิน 70%

2. หน้ากากอนามัย

เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆ และจำเป็นอย่างยิ่งเมื่อต้องพบปะพูดคุยกับผู้อื่น

3. สบู่เหลวล้างมือ

เมื่อต้องล้างมือบ่อยๆ สบู่เหลวจะทำให้มือไม่แห้งเท่ากับสบู่ก้อน และไม่ทำให้เกิดการระคายเคืองผิว

4. ทิชชูเปียกฆ่าเชื้อโรค

เมื่อต้องเข้าห้องน้ำหรืออยู่ในที่สกปรก การมีทิชชูเปียกในการใช้ช่วยทำความสะอาดจะทำให้เราไม่ต้องไปติดเชื้อโรคอื่นๆ มาเพิ่มเติมในร่างกายเราได้

5. บรรจุภัณฑ์อาหาร ช้อนส้อม แก้ว หลอด

ข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัวที่ต้องใช้แยกกัน เพื่อป้องกันสารคัดหลั่งของผู้อื่นอาจปนเปื้อนบนอาหารหรือบริเวณโดยรอบ เพื่อสุขอนามัยที่ดีควรใช้ภาชนะและสิ่งของต่างๆ แยกกับผู้อื่น

6. ที่วัดอุณหภูมิ

อีกสิ่งหนึ่งที่ควรมีติดไว้ที่บ้าน เพื่อตรวจสอบอุณหภูมิร่างกายของตัวเอง โดยแนะนำแบบเทอร์โมมิเตอร์แบบที่ไม่ต้องสัมผัสผิวหนัง หรือแบบยิงที่ตามสถานที่ให้บริการข้างนอกนิยมใช้

7. ถุงมือยาง

หากต้องจับสิ่งของต่างๆ ไม่ว่าจะในบ้านหรือข้างนอก เพื่อลดการเอาตัวเองไปเสี่ยง การใช้ถุงมือในการจับของถือเป็นวิธีที่ปลอดภัยที่สุดวิธีหนึ่งเช่นกัน

8. เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว

การวัดค่าออกซิเจนในเลือด จะช่วยให้รู้ว่าเรามีระดับออกซิเจนเพียงพอไหม หากพบว่าตนเองมีค่าออกซิเจนในเลือดต่ำ ควรได้รับการรักษาอย่างรวดเร็วเพื่อป้องกันระบบหายใจล้มเหลว และต้องใส่ท่อช่วยหายใจและป้องกันร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิต

Cr. www.hfocus.org / /www.bangkokbiznews.com