svasdssvasds

Alyona Tkachenko ผู้ส่งเสริมการศึกษาในคาซัสสถาน ได้รางวัล Power of Radiance

Alyona Tkachenko ผู้ส่งเสริมการศึกษาในคาซัสสถาน ได้รางวัล Power of Radiance

Alyona Tkachenko (อัลโยน่า ทัคเชนโก) ผู้อุทิศตนให้กับเด็กๆ ในคาซัสสถาน เพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา ได้รับการเชิดชูเกียรติและรางวัล Power of Radiance คนล่าสุดกับแคมเปญระดับโลกของ Clé de Peau Beauté

Alyona Tkachenko (อัลโยน่า ทัคเชนโก)

จากผลสำรวจในช่วงการระบาดของโควิด-19 ทำให้เกิดการล็อกดาวน์และการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ชีวิตในยุค New Normal ส่งผลกระทบต่อการศึกษาทั่วโลก พบว่า โรงเรียนมากกว่า 180 ประเทศต้องระงับการเรียนการสอนชั่วคราว ทำให้เยาวชนทั่วโลกไม่ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และยังวิตกกังวลหากต้องเข้าเรียน ทำให้เกิดผลกระทบกับความสามารถในการเรียนรู้และอาจนำไปสู่การขาดโอกาสทางการศึกษาในบางพื้นที่

Clé de Peau Beauté ก้าวสู่ปีที่ 3 กับพันธกิจเพื่อสนับสนุนด้านการศึกษาสาขาวิชา STEM ซึ่งประกอบด้วย S-Science ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ T-Technology ความรู้ด้านเทคโนโลยี E-Engineering ความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์ และ M-Mathematics ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ ซึ่งเงินทุนของรางวัล ‘Power of Radiance Awards’ มาจากรายได้ส่วนหนึ่งของการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Le Serum ทั่วโลก และในครั้งนี้ Alyona Tkachenko (อัลโยน่า ทัคเชนโก) จากประเทศคาซัคสถาน คือผู้ที่ได้รับรางวัล Power of Radiance 2021 เธอคือผู้อุทิศตนผลักดันให้หลักสูตร STEM ให้ได้บรรจุในโรงเรียนทั่วประเทศในบ้านเกิดของเธอ อัลโยน่าได้มุ่งเน้นให้เยาวชนโดยเฉพาะเด็กผู้หญิงได้เข้าถึงทักษะความรู้  เพื่อสร้างโอกาสทางอาชีพในอนาคต  พร้อมเสริมพลังความเท่าเทียมระหว่างเพศให้กับเด็กผู้หญิง ปัจจุบันการอุทิศตนของเธอส่งผลประโยชน์ต่อเด็กผู้หญิงรวมกว่า 500,000 คน

เนื้อหาที่น่าสนใจ :

  Alyona Tkachenko ผู้อุทิศตนให้กับเด็กๆ ในคาซัสสถาน เพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา

ในปีนี้ Clé de Peau Beauté ได้เห็นความสำเร็จ และปัจจัยที่ทำให้เด็กๆ สนใจเรียนวิชา STEM ของเธอเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์เครื่องมือเพื่อการเรียนรู้สาขาวิชา STEM ในรูปแบบโปรแกรมเกมชื่อว่า ‘Radiance World’ เพื่อให้เด็กๆ สามารถเข้าถึงได้ทั้งในและนอกห้องเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กผู้หญิงสามารถเรียนได้อย่างสบายใจ สนุกสนาน ตื่นเต้นกับหลักสูตรที่ตนเองเลือกเรียน เสมือนกุญแจปลดล็อกทักษะและศักยภาพการเรียนรู้แบบปัจเจกบุคคลที่รับกับยุคสมัยอย่างมีประสิทธิภาพ

Alyona Tkachenko ใช้โปรแกรมเกมชื่อว่า ‘Radiance World’ เพื่อให้เด็กๆ เข้าถึงได้ทั้งในและนอกห้องเรียน

“ฉันรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับรางวัล Power of Radiance ในปีนี้ ยินดีอย่างยิ่งที่ประสบการณ์ตรงของฉัน ทางเคลย์ เดอ โป โบเต้ ได้นำมาเป็นแรงบันดาลใจร่วมกับเทคโนโลยีเพื่อสร้างโปรแกรมเกมครั้งนี้ ฉันเชื่อว่าเมื่อเด็กๆ รู้สึกสนุกพวกเขาจะเรียนรู้ได้ดีขึ้น ทำให้มุมมองที่ว่าหลักสูตรสาขาวิชา STEM เครื่องมือแห่งนวัตกรรมทางปัญญาแก่เด็กๆ  ที่เน้นเรียนอย่างเดียวให้ดูน่าตื่นเต้นขึ้น เด็กๆ ที่เรียนจะได้ตื่นเต้นให้ความสนใจต่อหลักสูตรการเรียน” Alyona Tkachenko กล่าว

Power of Radiance Awards

Yukari Suzuki ประธานผู้บริหาร Clé de Peau Beauté กล่าวว่า “ผลกระทบจากวิกฤติการศึกษาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน เรารู้สึกยินดีและมุ่งมั่นอย่างยิ่งที่โปรแกรมเกม ‘The Power of Radiance’ จะนำไปสู่การสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงรูปธรรมที่มีคุณค่า พร้อมสร้างแรงบันดาลใจแก่เด็กผู้หญิงในการเรียนสาขาวิชา STEM ผ่านการเล่นเกม ซึ่งเราได้เห็นการสอน STEM ผ่านวิธีที่เน้นให้ความสนุกสนานและมุ่งให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมจากประสบการณ์ของ Alyona จนเกิดผลสำเร็จในชุมชนของเธอ เราจึงหวังว่าโปรแกรมเกมครั้งนี้จะสร้างแรงบันดาลใจ เพิ่มพูนความรู้ให้เยาวชนและอยากเข้ามาร่วมเล่น โดยเฉพาะเด็กผู้หญิงได้รู้สึกมีโอกาสเท่าเทียม มีอนาคตที่สว่างไสวขึ้น”