svasdssvasds

คนขับ & คนข้าม ใช้ทางม้าลายอย่างไร ให้ปลอดภัยห่างไกลอุบัติเหตุ

คนขับ & คนข้าม ใช้ทางม้าลายอย่างไร ให้ปลอดภัยห่างไกลอุบัติเหตุ

จากข่าวอุบัติเหตุที่เกิดกับผู้ใช้รถ ใช้ถนน ที่เราได้ยินอยู่บ่อยๆ ทำให้เราต้องตระหนักถึงการใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาท ผู้ที่ขับขี่รถ และผู้ที่ใช้ถนนไม่ควรมองข้ามทางม้าลาย และสัญญาณจราจรต่างๆ.

คนขับ & คนข้าม ใช้ทางม้าลายอย่างไร ให้ปลอดภัยห่างไกลอุบัติเหตุ

จากสถิติอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนท้องถนน อุบัติเหตุรถชนคนเดินเท้ามีความรุนแรงสูงสุด โดยทุกอุบัติเหตุ 100 ครั้ง มีผู้เสียชีวิตสูงถึง 55 คน มาร่วมกันสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยบนท้องถนนไปด้วยกัน เพื่อเป็นการใส่ใจเคารพกฎนึกถึงความปลอดภัย นึกถึงใจคนเดินเท้า ซึ่งคนขับและคนข้ามควรปฏิบัติอย่างไร

คนขับ

สังเกตป้ายเตือนคนใช้ทางม้าลาย ให้คนข้ามถนนก่อน

สังเกตป้ายเตือน ขับรถเคารพกฎ หากรถคันอื่นชะลอ เราต้องชะลอตาม ให้คาดการณ์ได้ว่าข้างหน้ามีคนข้าม นึกถึงความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกันผู้ขับขี่ควรปฎิบัติตามสัญญาณ เครื่องหมายจราจรที่ปรากฏข้างหน้า ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 21 และ มาตรา 22

ชะลอความเร็วก่อนถึงทางม้าลาย

เมื่อเห็นทางม้าลายควรชะลอความเร็ว ไม่ควรเร่งความเร็ว และห้ามแซงในระยะ 30 เมตร ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 46 และ มาตรา 70

เตือนรถคันหลังให้ระวังเตรียมหยุด โดยแตะเบรกย้ำๆ

เมื่อเห็นสัญญาณไฟเหลือง ควรแตะเบรกเป็นการเตือนรถคันหลังให้ระวัง เตรียมหยุด โดยการแตะเบรกย้ำๆ หรือให้สัญญาณมือให้รถคันอื่นหยุดด้วย

เนื้อหาที่น่าสนใจ :

คนข้าม

ก่อนข้ามมองให้แน่ใจว่าไม่มีรถ

ถึงแม้รถจะหยุดให้ข้าม ต้องข้ามด้วยความระมัดระวังตลอดเวลา มองให้แน่ใจ หากจะข้ามตรงทางข้ามที่มีเครื่องหมายจราจร ให้ปฏิบัติตามไฟสัญญาณจราจรที่ปรากฏต่อหน้า (มาตรา 105)
- สัญญาณจราจรไฟสีแดง = ให้หยุดรอบนทางเท้า ห้ามมิให้คนเดินข้าม
- สัญญาณจราจรไฟสีเขียว = ให้คนเดินเท้าข้ามทางเดินรถได้
- สัญญาณจราจรไฟสีเขียวกะพริบ = ให้คนที่ยังมิได้ข้ามหยุดรอบนทางเท้า แต่ถ้ากำลังข้าม ให้ข้ามอย่างรวดเร็ว

ข้ามถนนตรงทางม้าลายหรือสะพานลอย

หากต้องการข้ามถนน ควรข้ามตรงทางม้าลายหรือสะพานลอย ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก 2522 มาตรา 104

ช่วงฝนตก ถนนลื่น ควรดูให้แน่ใจ อาจมีรถหยุดไม่ทัน

ช่วงฝนตกถนนลื่น ควรดูให้แน่ใจ ระมัดระวังมากขึ้น ให้โอกาสแก่รถที่ชะลอความเร็วและหยุดไม่ทันก่อนที่จะก้าวลงไปในถนน

เดินด้วยความรวดเร็วแต่ไม่ควรวิ่ง

เมื่อข้ามถนนให้เดินอย่างรวดเร็ว แต่อย่าวิ่งข้ามถนน เพราะอาจทำให้เกิดพลาดหกล้มจนเกิดอันตรายได้

เมื่อข้ามถนนหลายเลน ควรระวังอย่างมาก โดยเฉพาะเลนขวา

หากต้องข้ามถนนที่มีหลายเลน อาจมีรถโผล่มาในเลนที่คุณยังข้ามไปไม่ถึง โดยเฉพาะเลนด้านขวาสุดหากมีผู้ขับรถด้วยความเร็วจะทำให้ทัศนวิสัยไม่ดี มีผลต่อการมองเห็น

 

ที่มา : สำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบก