Breaking News

เบสท์รินอ่วม! เจอปรับ 844 ล้าน หลัง “ขสมก.” ฉีกสัญญารถเมล์เอ็นจีวี

เบสท์รินอ่วม! เจอปรับ 844 ล้าน หลัง"ขสมก." ฉีกสัญญารถเมล์เอ็นจีวี

ขสมก.ยกเลิกสัญญาโครงการจัดซื้อรถเมล์เอ็นจีวี 489 คันกับบริษัทเบสท์รินกรุ๊ปแล้ว หลังทำผิดเงื่อนไขสัญญาส่งมอบ 

นายสมศักดิ์ ห่มม่วง รักษาการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ หรือขสมก.กล่าวถึงการพิจารณาโครงการรถเมล์เอ็นจีวี 489 คันว่า หลังจากที่ได้ทำการพิจารณาเรื่องการตรวจรับรถเมล์เอ็นจีวีเสร็จสิ้น จึงได้มีมติเห็นควรว่าต้องยกเลิกสัญญาโครงการจัดซื้อรถเมล์เอ็นจีวี 489 คันกับบริษัทเบสท์รินกรุ๊ป 

เนื่องจากคู่สัญญาไม่สามารถพิสูจน์แหล่งกำเนิดสินค้าที่แน่ชัดได้ จนส่งผลให้ไม่สามารถส่งมอบรถเมล์จำนวน 489 คันได้ตามที่กำหนด จึงเป็นการผิดสัญญา ที่สำคัญวงเงินค่าปรับก็ได้เกินจากวงเงินค้ำประกันที่กำหนดไว้ประมาณร้อยละ 10 ของโครงการหรือ 330 ล้านบาท 

โดยค่าปรับที่ทางบริษัทเบสท์รินกรุ๊ปจะต้องจ่ายให้กับทางขสมก.ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2559 – 12 เมษายน 2560 จะอยู่ที่ประมาณ 844 ล้านบาท ซึ่งหลังจากนี้ ขสมก.จะส่งหนังสือไปยังบริษัทคู่สัญญา ให้ดำเนินการจ่ายส่วนต่างที่เกิดขึ้น และยืนยันว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามข้อสัญญาที่กำหนดไว้ 

ในวันที่ 26 เมษายนนี้จะนำเรื่องรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการขสมก. รับทราบ พร้อมกับเดินหน้าร่าง TOR การจัดซื้อรถเมล์เอ็นจีวีใหม่ คาดว่าจะแล้วเสร็จและเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือ ครม. ภายในเดือนพฤษภาคมนี้ อีกทั้งยังได้ว่าจ้างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทำการศึกษารถเมล์ระบบ Hybrid และรถเมล์ไฟฟ้า เพื่อเปรียบเทียบความเหมาะสมและความคุ้มค่าในการใช้งาน โดยจะทำคู่ขนานไปกับการร่าง TOR ใหม่ คาดว่าผลการศึกษาจะแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายนนี้ 

ส่วนการประมูลจัดหารถเมล์ใหม่ ทางบริษัทเบสท์รินกรุ๊ปจะติดแบล็คลิสต์กับ ขสมก. และไม่สามารถเข้าร่วมประมูลได้ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบของ ขสมก. ซึ่งคาดว่าภายในสิ้นปีนี้จะมีรถเมล์ใหม่มาให้บริการประชาชนอย่างน้อย 1 คัน โดยจะเป็นรูปแบบเอ็นจีวี Hybrid หรือไฟฟ้า ก็ขึ้นอยู่กับผลการศึกษาและการพิจารณา