Breaking News

Breaking News : ไทยติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย เสียชีวิต 0 ราย ยอดติดเชื้อสะสม 3,031 ราย

โควิด 19 นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) แถลงข่าวสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโควิด 19 ประจำวันที่ 18 พฤษภาคม 2563

รายงานผู้ติดเชื้อวันนี้เพิ่ม 3 ราย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมรวม 3,031 ราย รักษาหายแล้ว 2,857 ราย ผู้ป่วยรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 118 ราย ไม่มียอดเสียชีวิตเพิ่ม ยอดผู้เสียชีวิตสะสม 56 ราย

– รายที่ 1 หญิงไทย อายุ 29 ปี มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันในที่ทำงาน

– รายที่ 2 ชายไทย อายุ 55 ปี มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันในที่ทำงาน

– รายที่ 3 หญิงไทย อายุ 27 ปี ภูมิลำเนา จ.ภูเก็ต อาชีพพนักงานขายสินค้า มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยัน