ห้าม! ผู้คุม - ครอบครัวฝากขายของในคุก เหตุประโยชน์ทับซ้อน

16 ก.พ. 2561 เวลา 9:51 น.

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

พันตำรวจเอก ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผย ถึงผลการประชุมกรมราชทัณฑ์ ครั้งที่ 1/2561 ที่มี พล.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานกรรมการ ว่าในที่ประชุมได้มีการรายงานผลการดำเนินงานของ กรมราชทัณฑ์ ตามนโยบายเน้น 3 ส. คือ ส.สะอาด ส.สุจริต ส.เสมอภาค โดยการให้ยกเลิกอาหารฝากขายของผู้คุมและครอบครัวในเรือนจำเนื่องจากเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน การประกาศห้ามมิให้ผู้คุมทำการซ้อมทรมาน หรือการกระทำใดๆ ที่เป็นการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เพื่อเป็นการสนองนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีที่ประกาศให้การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าเป็นวาระแห่งชาติ

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

ขณะเดียวกัน ศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการมีงานทำ (Care : center For Assistance To Reintegration and Employment) ขึ้นในทุกเรือนจำ 143 แห่ง เพื่อช่วยเหลือผู้ต้องขังที่พ้นโทษหรือญาติพี่น้อง ที่มีความประสงค์จะหางาน ตามนโยบายรัฐบาลเพื่อลดโอกาสในการที่จะกลับมากระทำผิดซ้ำอีกด้วย

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

ปัจจุบัน กรมราชทัณฑ์รับผิดชอบผู้ต้องขังจำนวนทั้งสิ้น 334,931 ใน 143 เรือนจำทั่วประเทศ และกำลังพยายามที่จะแก้ไขพฤตินิสัยของคนเหล่านี้ให้กลับมาเป็นคนดีของสังคมอีกครั้งเมื่อพ้นโทษ โดยได้มีการปรับปรุงและจัดระบบบริหารจัดการใหม่หลากหลายรูปแบบ รวมทั้งมีการลงโทษเจ้าหน้าที่ถึงขั้นไล่ออก/ปลดออกและให้ออกไปแล้ว 32 ราย ในรอบสี่เดือนเศษ