ข่าว

เม็กซิโกเข้าป้ายเเซงอเมริกัน เเชมป์ “ประเทศคนอ้วนสุดในโลก”

วันที่ 16 ธ.ค.59 อัตราประชากรชาวเม็กซิโกที่อยู่ในข่ายเป็นโรคอ้วน มีอัตราเพิ่มขึ้นและแซงหน้าสหรัฐอเมริกากลายเป็นประเทศที่มีคนอ้วนมากที่สุดในโลกแล้ว โดยข้อมูลจากองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติระบุว่า อัตราของประชากรชาวเม็กซิโก ที่อยู่ในข่ายเป็นโรคอ้วน"เพิ่มขึ้น" แซงหน้าสหรัฐอเมริกาแล้ว 

เรื่องนี้น่าเป็นห่วง เพราะอัตราประชากรอ้วนที่เพิ่มขึ้น ไม่ได้สะท้อนถึงความอยู่ดีกินดีของชาวเม็กซิโก เพราะประชากรที่เป็นโรคอ้วนส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มผู้ยากไร้ 

รัฐบาลเม็กซิโกระบุว่า แม้รัฐบาลจะมีโครงการรณรงค์ให้ประชาชนรักสุขภาพ เพื่อป้องกันโรคอ้วน แต่อัตราประชากรเม็กซิโกที่เป็นโรคอ้วนในปีนี้ กลับเพิ่มขึ้นเป็น 72.5 เปอร์เซ็นต์ มากกว่าปี 2012 หรือเมื่อ 4 ปีที่แล้ว ที่มีอัตราคนอ้วน 71.2 เปอร์เซ็นต์ 

ด้านสถาบันโภชนาการแห่งชาติของเม็กซิโกเปิดเผยว่า ประชาชนกลุ่มที่ประสบปัญหาขาดสารอาหาร และกลุ่มที่เป็นโรคอ้วนนั้นเป็นกลุ่มเดียวกัน เพราะรูปแบบครอบครัวของชาวเม็กซิโก ที่พ่อแม่เป็นโรคอ้วน แต่ลูกเป็นเด็กขาดสารอาหาร กำลังเพิ่มขึ้นในกลุ่มชนชั้นรากหญ้า และเป็นที่น่าวิตกว่า รูปแบบครอบครัวเช่นนี้ จะกลายเป็นวิกฤตในอนาคต 

สำหรับประเทศไทยนั้น รายงานสุขภาพคนไทยปีนี้พบว่า คนไทยน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น 2 เท่าในรอบ 2 ทศวรรษ โดยชายไทยอ้วนอยู่ในอันดับ 4 ของเอเชีย ส่วนผู้หญิงไทย อ้วนเป็นอันดับ 2 ของเอเชีย ขณะที่คนกรุงเทพฯเสี่ยงเป็นโรคอ้วนมากกว่าคนต่างจังหวัด