svasdssvasds

กทม.เนื้อหอม Shopee - TikTok ร่วมใจผลักดันให้เป็นเมืองแห่งการช้อปออนไลน์

กทม.เนื้อหอม Shopee - TikTok ร่วมใจผลักดันให้เป็นเมืองแห่งการช้อปออนไลน์

กทม.ร่วมมือกับ Shopee-TikTok ดึงการใช้จ่ายออนไลน์มาสู่โลกแห่งความจริง โดยทั้งสองแพลตฟอร์มร่วมกันนำสินค้าหน้าร้านมาขายออนไลน์ และหากร้านไหนอยากมีหน้าร้านก็ทำได้เช่นกัน เป็นการช่วยลดหาบเร่แผงลอยไปไว้บนออนไลน์

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า คลองถมเซ็นเตอร์เป็นแหล่งค้าขายเก่าแก่ของกรุงเทพ ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ราคาถูกที่ใหญ่ที่สุดในย่านคลองถม เปิดมานานกว่า 30 ปี ถ้าสะดวกมาได้ก็มา มาไม่ได้ก็ลองบนแพลตฟอร์ม หัวใจคือเราพยายามสร้างและกระตุ้นเศรษฐกิจให้เข้มแข็งขึ้น

โดยเฉพาะย่านที่เป็นอัตลักษณ์ให้สามารถซื้อขายได้ง่ายขึ้น ได้ซื้อของราคาที่เหมาะสม ทําให้ผู้ค้าอยู่ได้ ร้านค้าเข้มแข็ง เกิดเงินหมุนเวียน เศรษฐกิจดีขึ้น กทม.มีหน้าที่อํานวยความสะดวก เอาเทคโนโลยีมาช่วยคนค้าขายได้ง่ายขึ้น เพราะว่าหัวใจของเมืองคือเศรษฐกิจ ถ้าเศรษฐกิจไม่ดีในเมืองก็อยู่ไม่ได้

ขณะเดียวกันเราก็พยายามจะช่วยหาบเร่แผงลอยด้วยถ้าขายไม่ได้ก็ไปขายของบนแพลตฟอร์มออนไลน์แทนดีกว่าการขายบนถนน อาจจะต้องยอมที่จะเรียนรู้เพิ่มเติม ถือเป็นการปรับตัวให้ทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไป

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

นอกจากนี้ ทางผู้ว่าฯ ยังได้เปิดความร่วมมือกับ TikTok ในการเปิดตัวกิจกรรมการฝึกอบรมให้ความรู้ดิจิทัล “โบ๊เบ๊ on TikTok” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือในการผลักดันให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองอัจฉริยะในมิติด้านเศรษฐกิจ (Smart Economy)

โดยสนับสนุนกลุ่มผู้ค้าในตลาดโบ๊เบ๊ แหล่งค้าปลีกค้าส่งชื่อดังของกรุงเทพฯ ให้มีทักษะดิจิทัล และความรู้ในการสร้างสรรค์คอนเทนต์ผ่าน TikTok Seller Academy เพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจให้บนแพลตฟอร์มออนไลน์ให้ประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน

บรรยากาศสินค้าที่โบ๊เบ๊

ชัชชาติ กล่าวว่า “ตลาดโบ๊เบ๊มีจุดแข็งในด้านชื่อเสียงที่ยาวนานอยู่แล้ว การเพิ่มทักษะให้ผู้ค้าในตลาดในเรื่องการค้าขายบนแพลตฟอร์ม TikTok จะสร้างประโยชน์ได้ 4 ด้าน คือ

  1. ไม่ต้องมีคนควบคุมการเข้า-ออก
  2. สามารถขายสินค้าได้ตลอดเวลา
  3. ขยายฐานลูกค้าได้กว้างขวาง รองรับลูกค้าจากหลากหลายพื้นที่โดยไม่ต้องเดินทาง ผู้ค้าสามารถลงขายสินค้าได้ตลอดเวลาขณะที่ผู้ซื้อก็สามารถเลือกซื้อสินค้าเวลาใดก็ได้เช่นกัน
  4. ผู้ค้ามีโอกาสได้รับเสียงตอบรับจากผู้ซื้อ ทั้งในแง่ดี
  5. และไม่ดี เพื่อปรับปรุงและพัฒนาร้านค้าและธุรกิจให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

คลองถมเซ็นเตอร์

อย่างไรก็ตาม ความร่วมมือของทางกทม.และแพลตฟอร์มออนไลน์ในครั้งนี้ จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ เพิ่มยอดขาย และสร้างทักษะการเรียนรู้เทคโนโลยีให้แก่ผู้ค้าผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ

ถือว่าทั้งสองโครงการเป็นการเชื่อมโยงระหว่างออฟไลน์และออนไลน์ให้แก่ผู้ขายและผู้บริโภคได้เข้าถึงซึ่งกันและกันง่ายขึ้น

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร และทั้งสองแพลตฟอร์มได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) เพื่อช่วยผลักดันให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองอัจฉริยะ (Bangkok Smart City) โดยดำเนินงานร่วมกันภายใต้แนวคิดริเริ่ม 3 Smart ครอบคลุมใน 3 มิติ ได้แก่

  • ด้านเศรษฐกิจ (Smart Economy)
  • ด้านสังคม - การศึกษา (Smart People)
  • ด้านสิ่งแวดล้อม (Smart Environment)

เพื่อช่วยปลดล็อกศักยภาพทางเศรษฐกิจ เสริมสร้างองค์ความรู้สู่การพัฒนาสังคม และสร้างความตระหนักรู้ด้านปัญหาสิ่งแวดล้อม

 

อ่านข่าวอื่นๆ เพิ่มเติม

related