svasdssvasds

เศรษฐกิจดิจิทัล หนึ่งในนโยบายของ ก้าวไกล ที่จะพาประเทศสู่ความเจริญ

เศรษฐกิจดิจิทัล หนึ่งในนโยบายของ ก้าวไกล ที่จะพาประเทศสู่ความเจริญ

หนึ่งในนโยบายที่จะพาให้ประเทศเดินหน้าสู่ความเป็นแถวหน้า คงหนีไม่พ้นเรื่องของ "เศรษฐกิจดิจิทัล" ซึ่งก้าวไกลมองว่าไทยสามารถเติบโตได้มากกว่านี้ หากมีการพัฒนาองค์ประกอบต่างๆ ทั้งการให้บริการทางดิจิทัล (digital service) เนื้อหาดิจิทัล (digital content) และซอฟต์แวร์

เนื่องจากเศรษฐกิจดิจิทัลนั้น แตกต่างจากระบบธุรกิจทั่วไป เพราะธุรกิจทั่วไปผลิตสิ่งของ 1 ชิ้น จะคูณมูลค่าได้แค่หนึ่ง แต่ในเศรษฐกิจดิจิทัลจะคูณมูลค่าต่อไปมหาศาล

ดังนั้น เศรษฐกิจดิจิทัลจึงเป็นเครื่องยนต์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่อนาคต เพราะมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว จึงเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับพรรคการเมืองที่จะเข้าไปเป็นรัฐบาลในยุคปัจจุบัน

นโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล เมื่อการใช้เทคโนโลยีต้องทันสมัย

นอกจากนี้ อุปสรรคสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล คือเรื่องทรัพยากรมนุษย์และทักษะ เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน เช่น สิงคโปร์ อินโดนีเซีย จะเห็นได้ชัดว่าทักษะด้านนี้ของคนไทยยังตามหลังอยู่ รวมถึงปัญหาเรื่องกฎระเบียบของรัฐ ที่ทำให้เรายังไม่สามารถดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพเข้ามาได้มากพอ เรื่องนี้เป็นสิ่งที่ต้องแก้ไข

อ่านข่าวอื่นๆ เพิ่มเติม

หากพิจารณาที่รายละเอียด สัดส่วนเศรษฐกิจดิจิทัลแม้จะมีตัวเลขที่สูง สัดส่วนต่อจีดีพีอยู่ที่ 11% แต่ไทยยังขาดดุลการค้า เพราะมีการนำเข้าเนื้อหาดิจิทัลมากกว่าส่งออก เช่นเดียวกับซอฟต์แวร์ที่นำเข้ามากกว่าส่งออกเช่นกัน

เศรษฐกิจดิจิทัล หนึ่งในนโยบายของ ก้าวไกล ที่จะพาประเทศสู่ความเจริญ

ทั้งนี้ ก้าวไกลได้เสนอบันได 5 ขั้น ที่จะยกระดับจากรัฐบาลอนาล็อกสู่รัฐบาลดิจิทัล ดังนี้ 

  • ขั้นที่ 1 การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน หากพรรคก้าวไกลเป็นรัฐบาล จะมีนโยบาย เช่น รัฐโปร่งใส AI จับโกง หน่วยงานรัฐจะประชุมเรื่องสำคัญๆ ควรมีการถ่ายทอดสดให้สาธารณชนรับรู้ ผลักดัน พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารสาธารณะ ภายใน 4 ปี
  • ขั้นที่ 2 ผลักดันให้เกิดการบูรณาการของข้อมูล เพื่อแก้ไขปัญหาข้อมูลกระจัดกระจาย
  • ขั้นที่ 3 ทำบัตรประชาชนดิจิทัล ที่ไม่ใช่เพียงให้อยู่ในโทรศัพท์มือถือ แต่ต้องสามารถทำธุรกรรมกับหน่วยงานภาครัฐได้อย่างครบวงจร
  • ขั้นที่ 4 online one stop service ให้ประชาชนล็อกอินดิจิทัลไอดี ทำธุรกรรมกับภาครัฐ เช่น การต่อใบอนุญาตต่างๆ ได้ครบวงจร
  • ขั้นที่ 5 การต่อยอดประโยชน์ให้ประชาชนเข้าถึงบริการภาครัฐได้ทันที รับสวัสดิการต่างๆ จากบัตรประชาชนดิจิทัลได้ ไม่ต้องแจ้งเรื่องซ้ำซ้อน
related